Kultúra 2016. 11. 28.

Očakávaný týždeň študentov v Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne

Dňa 17. novembra slávime Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý je od roku 2001 na Slovensku štátnym sviatkom. Treba zdôrazniť, že v tento deň si pripomíname Medzinárodný deň študentstva, pretože práve v tento deň, roku 1939, vyšli študenti pražských vysokých škôl do ulíc, aby bojovali proti nacistickej okupácii. Aj naše gymnázium si každý rok pripomína tento sviatok aktivitami pre študentov.

ts-ghskn2

Drogová tematika v dnešnej dobe je veľmi dôležitá. Obdobie nástupu mladých ľudí na strednú školu je najkritickejším obdobím. Mladý človek si hľadá sám seba. Vyhľadáva kolektív, do ktorého by sa rád začlenil. Práve tu je riziko toho, že si vyberie to horšie. Uvedomuje si to aj vedenie školy. Preto každoročne organizujeme v rámci Týždňa študentov program zameraný na protidrogovú prevenciu. 15. novembra o desiatej hodine sa uskutočnila prednáška s protidrogovou tematikou v aule gymnázia. Naše pozvanie prijal Gy. Klobusitzky z Akadémie Policajného zboru v Budapešti. Každý rok k nám zavíta zaujímavou prednáškou zameranou na protidrogovú tematiku. Zúčastnili sa jej študenti 1.ročníka. Bola to zaujímavá a poučná prednáška nielen o drogovej závislosti, ale o závislostiach rôzneho typu. Bola reč o meninách, diskotékach, nehodách, fajčení, alkoholizme a o drogách. Vo svojom programe použil rôzne typy hudby, efekty /siréna, krik, zvuk brzdy áut, náraz …../. Študenti sa odrazu cítili, ako keby boli na diskotéke, kde bola výborná atmosféra. Počas tejto výbornej atmosféry im vysvetlil nebezpečenstvá, ktoré tam na nich striehnu. Zároveň prišiel ďalší okamih, keď počuli brzdy áut, náraz, krik ….. ticho. V tomto momente pochopili, čo sa môže stať, ak si človek sadne za volant v podnapitom stave, pod vplyvom rôznych návykových látok. Nepotrebovali slová, aj bez slov prišli na to, že je to hazard so životom. Pán Klobusitzky veľakrát zdôraznil jednu jedinú vetu: „Mysli na to vtedy a tam.“ Ešte v tento deň sme organizovali hlavne pre prvákov, ale samozrejme pre všetkých ples študentov.

ts-ghskn3

Dňa 16. novembra naši žiaci oslávili Deň študentov. Tento deň je výnimočný, nakoľko program je spojený aj s imatrikuláciou prvákov. Študenti už netrpezlivo čakali na tento nevšedný deň. Ako je už zvykom každý rok, aj tento rok program pre našich prvákov nachystali štvrtáci. Všetko sa začalo na dvore gymnázia, kde študenti získali svoju moc a mocou aj kľúč od riaditeľa. Zaujímavosťou v tomto roku bola „zmena generácie“, keďže kľúč od riaditeľa prevzal práve jeho syn, Zoli Andruskó. Ďalšia časť programu sa konala v športovej hale. Počas imatrikulácie sa študenti mohli zúčastniť aj v rôznych súťažných disciplínach. Zaujímavou časťou dňa bol program prvákov. Celý čas tam panovala výborná atmosféra. Deň študentov ukončil futbalový zápas našich pedagógov a študentov, ktorý vyhrali v tomto roku učitelia.

ts-ghskn4

„Vyhrňte si rukávy pre dobrú vec!“ – takto znie tento rok slogan 22. ročníka Študentská kvapka krvi. Slovenský Červený kríž už tradične na jeseň prostredníctvom svojej kampane vyzýva mladých ľudí, aby šli darovať krv. Nakoľko táto kampaň trvá od októbra do novembra, pri príležitosti Týždňa študentov študenti a pedagógovia našej školy sa rozhodli pre cnostný čin „darovanie krvi“. Dňa 22.novembra sa celkovo zúčastnilo na takom veľkolepom čine 30 študentov.

ts-ghskn5

  1. a 23. novembra v priestoroch našej školy sme usporiadali Deň otvorených dverí pre všetkých žiakov 9. ročníka základných škôl. Pre návštevníkov bol pripravený zaujímavý program v dvoch častiach. V prvej časti programu sa prítomní oboznámili s minulosťou a prítomnosťou nášho gymnázia, priebehom vyučovania, novými maturitnými skúškami, mimoškolskou záujmovou činnosťou a možnosťami štúdia na vysokých školách či univerzitách. V druhej časti programu žiaci mali príležitosť zúčastniť sa na otvorených hodinách.

-PaedDr. Zsuzsanna Králik-

ts-ghskn6 ts-ghskn7 ts-ghskn8 ts-ghskn9 ts-ghskn10 ts-klobusitzky1 ts-klobusitzky2