Kultúra 2015. 11. 18.

Týždeň študentov v Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne

„Vyhrňte si rukávy pre dobrú vec“ – takto znie tento rok slogan 21. ročníka Študentská kvapka krvi. Slovenský Červený kríž už tradične na jeseň prostredníctvom svojej kampane vyzýva mladých ľudí, aby šli darovať krv. Nakoľko táto kampaň trvá od 19. októbra do 20. novembra 2015, pri príležitosti Týždňa študentov študenti a pedagógovia našej školy sa rozhodli pre cnostný čin „darovanie krvi“. Dňa 10. novembra sa celkovo zúčastnilo na takom veľkolepom čine 26 študentov.

Drogová tematika v dnešnej dobe je veľmi dôležitá. Obdobie nástupu mladých ľudí na strednú školu je najkritickejším obdobím. Mladý človek si hľadá sám seba. Vyhľadáva kolektív, do ktorého by sa rád začlenil. Práve tu je riziko toho, že si vyberie to horšie. Uvedomuje si to aj vedenie školy. Preto každoročne organizujeme v rámci Týždňa študentov program zameraný na protidrogovú prevenciu. Každoročne zavíta na našu školu odborník z protidrogového oddelenia so psom špecializovaným na rôzne druhy drog. Dňa 11. novembra policajti prišli bez ohlásenia. O akcii vedelo v daný deň len vedenie školy. Prehliadka bola uskutočnená v rôznych triedach. Pokiaľ študenti sedeli v laviciach, pes chodil medzi nich a hľadal stopy niečoho, čo už v dnešnej dobe na Slovensku nie je tabu. Študenti sledovali psovod v tichosti. Na tejto akcii pes nič nenašiel.

Ešte tento deň sa uskutočnila prednáška s protidrogovou tematikou v aule gymnázia. Naše pozvanie prijal Gy. Klobusitzky z Akadémie Policajného zboru v Budapešti. Každý rok k nám zavíta zaujímavou prednáškou zameranou na protidrogovú tematiku. Zúčastnili sa jej študenti 1. ročníka. Bola to zaujímavá a poučná prednáška nielen o drogovej závislosti, ale o závislostiach rôzneho typu. Bola reč o meninách, diskotékach, nehodách, fajčení, alkoholizme a o drogách. Vo svojom programe použil rôzne typy hudby, efekty /siréna, krik, zvuk brzdy áut, náraz …../. Študenti sa odrazu cítili ako keby boli na diskotéke, kde bola výborná atmosféra. Počas tejto výbornej atmosféry im vysvetlil nebezpečenstvá, ktoré tam na nich striehnu. Zároveň prišiel ďalší okamih, keď počuli brzdy áut, náraz, krik ….. ticho. V tomto momente pochopili, čo sa môže stať, ak si človek sadne za volant v podnapitom stave, pod vplyvom rôznych návykových látok. Nepotrebovali slová, aj bez slov prišli na to, že je to hazard so životom. Pán Gy. Klobusitzky veľakrát zdôraznil jednu jedinú vetu: „Mysli na to vtedy a tam“.

Dňa 13. novembra naši študenti oslávili Deň študentov. Tento deň je výnimočný, nakoľko program je spojený aj s imatrikuláciou našich prvákov. Študenti už netrpezlivo čakali na tento nevšedný deň. Ako je už zvykom každý rok, aj tento rok program pre našich prvákov nachystali štvrtáci. Všetko sa začalo na dvore gymnázia, kde študenti získali svoju moc a mocou aj kľúč od riaditeľa. Ďalšia časť programu sa konala v športovej hale. Počas imatrikulácie sa študenti mohli zúčastniť aj v rôznych súťažných disciplínach. Zaujímavou časťou dňa bol program prvákov. Celý čas tam panovala výborná atmosféra. Deň študentov ukončil futbalový zápas našich pedagógov a študentov.

-PaedDr. Annamária Komárová-

Klobusitzky1 Klobusitzky3 Klobusitzky4