Mesto 2020. 04. 20.

Od tohto týždňa sa budú môcť podávať mestu žiadosti o sociálnu výpomoc

Ide o jednorazové príspevky. Mesto tak chce pomôcť v takých prípadoch, ktoré štát nerieši.

„Jednorazová pomoc môže byť poskytnutá do výšky dvojnásobku životného minima,“ informoval v piatkovom príhovore pre občanov primátor mesta Komárno- Béla Keszegh.

Žiadosti bude posudzovať komisia, v ktorej budú aj niektorí členovia mestského zastupiteľstva.

Ďalšie informácie prinesie mesto neskôr, prostredníctvom Komárňanských listov.

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város