Mesto 2016. 10. 05.

Oprava železničného mosta si vyžiada koľajovú výluku

V rámci výlukových prác bude v priebehu tohto týždňa realizovaný vývoz nových mostníc.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dnes začali s opravou a údržbou železničného mosta nad riekou Váh. Oprava si vyžiada výluku v medzistaničnom úseku Komárno – Nové Zámky, ktorá potrvá do 23. októbra tohto roka.

Práce si vyžadujú výluku trakčného vedenia a koľajovú výluku. Z tohto dôvodu je pre cestujúcich zabezpečená v tomto úseku náhradná autobusová doprava,“ informovali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Od dnešného dňa do 7. októbra bude doprava obmedzená medzi 8.00 h a 13.00 h, od 10. októbra v čase nepretržitej výluky koľaje vlaky v tomto úseku jazdiť nebudú. ŽSR apelujú na zvýšenú pozornosť cestujúcich pri sledovaní vývesiek a hláseniach staničného rozhlasu v železničných staniciach.

V rámci výlukových prác bude v priebehu tohto týždňa realizovaný vývoz nových mostníc. Následne sa vykoná demontáž koľajového zvršku,  výmena 350 kusov mostníc a dvoch kusov pomúrnic, zároveň sa vykoná oprava skorodovaných častí oceľovej konštrukcie mosta. Súčasťou prác sú aj nitovacie práce na oceľovej konštrukcii, vyvarenie prasklín na oceľových prvkoch, čistenie a náter pozdĺžnikov, rozdelenie a montáž nových mostníc. V závere výluky pracovníci železníc zrealizujú montáž železničného zvršku a dilatačných zariadení na nových mostniciach, smerovú a výškovú úpravu a zriadenie bezstykovej koľaje.