Mesto 2015. 03. 31.

Osobnosť komárňanskej nemocnice bude zaradená do Oxford Encyklopédie

Osobnosť Všeobecnej nemocnice Komárno, ktorá je prevádzkovaná neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadená spoločnosťou AGEL SK,  bude v tomto roku zaradená do Oxford Encyklopédie. Po dôslednom rešerše kompetentní rozhodli, že osobnosťou, ktorá hodnotným prínosom prispieva pre spoločnosť je PhDr. Zlatica Halmová, MPH, námestníčka riaditeľa pre úsek ošetrovateľstva, ktorá rozjasňuje miestnosti nemocnice už 36 rokov a je obľúbená ako u pacientov, tak medzi kolegyňami.

„Zaradenie do Oxford Encyclopedia je potvrdením zásluh pre spoločnosť. Pre mnohých členov prijatie predstavuje najvyššie ocenenie, ktoré vo svojom živote doteraz získali. Gratulujem pani PhDr. Halmovej k zaradeniu medzi úspešné osobnosti do encyklopédie a zároveň k tomu, že sa stala jedným zo vzorov pre nás všetkých,“ uviedla Eva Rombovská, redactor Oxford Encyklopédie.

PhDr. Zlatica Halmová, MPH sa narodila v Komárne a 36 rokov sa obetavo ako sestra starala a stará o pacientov komárňanského regiónu. „Sestra Halmová patrí k sestrám, ktoré sú oddané ošetrovateľstvu celou dušou. Vďaka svojmu predchádzajúcemu zaradeniu sestry pri lôžku, staničnej a vedúcej sestry úspešne zvláda svoju prácu pri riadení na úseku ošetrovateľstva. Je to osobnosť  s vysokým, odborným, morálnym a ľudským kreditom, obdarená precíznosťou, tvorivosťou, osobnou kultúrou, diplomatickým taktom, ale aj prirodzeným rešpektom. Napriek vysokému pracovnému nasadeniu má však vždy pre svojich spolupracovníkov, rodinu a blízkych „krásny dar“, a tým je úsmev na jej tvári a ochota podať pomocnú ruku tým, ktorí potrebujú jej radu, pomoc, podporu, alebo ju požiadajú o spoluprácu,“ povedal Mgr. Viktor Dudáš, riaditeľ nemocnice s tým, že jej v mene vedenia nemocnice  a kolegov gratuluje a ďakujebza všetko, čo pre ľudí, kolegov i pacientov robí.

„Činy – Tvorivosť – Charizma je krédom našej encyklopédie a podľa toho výnimočné osobnosti vyberáme. História životopisných encyklopédií siaha už do dávnejších čias. Našim poslaním je uchovávanie dosiahnutých zásluh osobností, ktorí svojou činnosťou vynikli vo svojom regióne, zviditeľnili organizáciu, pre ktorú pracujú,“ doplnila pani Rombovská  s tým, že pani námestníčka Halmová zaujala najmä kvôli svojej činnosti v oblasti bezpečnosti pacienta, prevencie nozokomiálnych nákaz a hygieny rúk, o ktorých prednáša a publikuje články.

Pani PhDr. Halmová je osobou mnohých tvárí. Pôsobí ako konzultantka diplomových prác ošetrovateľstva  a je aj lektorkou pre akreditované vzdelávacie aktivity zamerané na opatrovateľstvo starých a chorých, kde sa zúčastňuje aj ako člen komisie pri overovaní vedomostí účastníkov školenia. Jej „srdcovkou“ sú preventívne programy so zameraním na nozokomiálne nákazy. Je organizátorom celoslovenských konferencií s medzinárodnou účasťou orientované na „ Bezpečnosť pacienta“.  Svoje poznatky  rada odovzdáva  formou odbornej prezentácie  a publikačnej činnosti. Usporadúva celoústavné semináre pre lekárov a sestry, orientované na rozvoj komunikačných zručností. Tretie funkčné obdobie pôsobí ako predseda Disciplinárnej komisie na celoslovenskej úrovni v Komore sestier a pôrodných asistentiek. Aktívne pracuje v pracovnej skupine  na pripomienkovanie legislatívy, spolupodieľala sa na  príprave kompetencií sestry so špecializáciou, certifikovanou pracovnou činnosťou a zapája sa aj do práce ako predsedníčka Územnej sekcii zdravotníckych pracovníkov.  Okrem toho je príkladná matka, manželka a kolegyňa. „Som príjemne prekvapená, že som zaradená medzi osobnosti tejto významnej encyklopédie. Snažím sa pristupovať k práci s radosťou, láskou a nasledovať svoje sny a ciele. No dôležitými vlastnosťami napredovania sú aj húževnatosť a vytrvalosť, pomocou ktorých úspešne dokončím všetko čo si zaumienim. Ďalšou kľúčovou časťou úspechu sú ľudia. Som obklopená  správnymi ľuďmi, ktorý ma sprevádzajú a podporujú uspieť. Zo všetkých schopností je najdôležitejšia schopnosť vytrvať a prekonávať prekážky,“ uzavrela PhDr. Halmová, MPH, námestníčka riaditeľa pre úsek ošetrovateľstva Všeobecnej nemocnice Komárno.

-nemocnicakomarno.sk-