Kultúra 2016. 07. 21.

Podujatie Zdravý predškolák

Srdečne Vás pozývame na nami organizované podujatie na tému „Zdravý predškolák a jeho rodina“, ktoré sa uskutoční v centre mesta Komárno dňa 30. júla 2016.
Hovorí sa, že zdravie je najväčší poklad. Je dôležité starať sa o naše telo, aby sme predišli rôznym ochoreniam. Program „Zdravý predškolák“ potvrdzuje myšlienku podstaty zdravia a snaží sa dokázať, že výchova k zdraviu by mala začať už v detskom veku. Hlavným cieľom programu pre deti je okrem iniciovania zdravej výživy a dobrých návykov aj dosiahnutie trvalého zlepšenia zdravotného stavu a návykov detí a ich rodiny.

banner_2x1-web-2 hhi-meghivo-tabla-2-3