Mesto 2016. 09. 28.

Spoločne pre zdravie, zdravú budúcnosť a zdravú budúcnosť našich detí!

Podujatie Zdravý pred-školák a jeho rodina.

Jednou z problematických oblastí, ktorým sa venuje celá spoločnosť, je téma nadváhy. Podľa oficiálnych štatistík, nadváhou a obezitou v EU trpí polovica populácie. Obezita je jednou z mnohých zdravotno – sociálnych problémov. Mladá populácia vyrastá pri počítačoch a preferuje sedavý životný štýl, čím sa potvrdzuje narastajúci výskyt detskej obezity. Obezita nie je len estetický problém, ale vedie k závažným vedľajším účinkom, ktoré negatívne postihujú celkový zdravotný stav jedinca.

hhi-plakat_v3

Spoločnosť HHI sa zamerala na prevenciu obezity, a formou verejnoprospešných podujatí orientovaných na deti v predškolskom a  školskom veku má záujem vytvárať preventívne programy k danej téme.

  1. septembra sa uskutočnilo podujatieZdravý predškolák a jeho rodina“, orientované na Svetový deň srdca (29.09.). Uskutočnilo sa na Základnej škole na Pohraničnej ulici 9, v Komárne. Akcia organizovaná spoločnosťou Human Health Institute n.o. a v spolupráci so ZŠ Pohraničná 9, Komárno, sa riadila mottom: ,,Naše srdcia bijú pre Zdravie, Šport, Vzdelanie a pre Zdravú budúcnosť nás a našich detí“.

hostia-program-24092016

Organizácia Human Health Institute (HHI) sa rozhodla práve v tento deň zorganizovať podujatie, ktorej cieľom bolo zaujímavou, príťažlivou formou zatraktívniť a inšpirovať deti a ich rodiny k zdravému životnému štýlu. Nesie sa v duchu inovácií v podpore zdravia obyvateľstva, ktoré spoločnosť Human Health Institute n.o. – Inštitút pre ľudské zdravie pod vedením PhDr. Erika Jung, MBA, prezentuje svojimi aktivitami.

Zúčastniť sa mohol ktokoľvek, kto mal skutočne záujem starať sa nielen o svoje zdravie, ale aj o zdravie svojich blízkych. Celé podujatie bolo zamerané na podporu zdravia a prevenciu pred rôznymi ochoreniami, na podporu zdravého stravovania, zdravej výživy, zdravých stravovacích návykov, športu a pohybu. HHI sa tešila vysokej účasti 130 rodín.

dsc_1367

Súčasťou projektu bolo, vďaka tímu Všeobecnej zdravotnej poisťovni, poskytovanie atraktívneho a veľmi obľúbeného fyzikálno-zdravotného merania, t.j. komplexná analýza ľudského tela, kam patrí meranie objemu, pomeru a rozloženia tuku, svalov, vody a minerálov v organizme. Výsledky merania vysvetlili odborníci.

Toto stretnutie sa nezaobišlo ani bez špeciálnych hostí. Vystúpili so svojimi názormi, ktorými podporujú myšlienku organizácie Human Health Institute. Zakladateľka a hlavná organizátorka podujatia Erika Jung, smeruje aktivity spoločnosti na podporu zdravia obyvateľstva, s cieľom zabezpečiť mu zdravú budúcnosť.

dsc_1371

Deti, ktoré sa zúčastnili podujatia mali aj možnosť zúčastniť sa tomboly, ako motivácia, že absolvovali celý edukačný – informačný program zameraný na podporu Zdravia. Do tomboly prispeli spoločnosti ako je MEDICAL POWERHOUSE – RNDr. Mgr. Csaba Csolti, MPH, MBA , Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Curaprox Slovensko, Emilove Sady – OVD Dvory nad Žitavou, Šeko Shop Komárno, Jókaiho divadlo v Komárne – Komáromi Jókai Színház, a MEDILL SPORT – Zuzana Medovčíková Komárno.

dsc_1337

Medzi hosťami bol i rýchlostný kanoista Erik Vlček, ktorý ako vrcholový športovec považuje zdravú výživu za nevyhnutnú súčasť svojho života. Je zástancom názoru, že rodičia, ako vzor vlastných detí, sú ukazovateľom správneho smeru v otázke vitálneho životného štýlu.

Sparťan Maroš Kudlík priznáva, že po tréningoch je síce vyčerpaný, ale napĺňa ho skvelý pocit, že urobil niečo prospešné pre svoje telo. Zároveň chce každého motivovať k tomu, aby sa nikdy nevzdávali a snažili sa žiť plnohodnotný život plný radosti a zdravého životného štýlu.

dsc_1302

Riaditeľ a spoluorganizátor podujatia zo Základnej školy na ulici Pohraničnej 9 v Komárne, Mgr. Slavomír Ďurčo, podotkol, že z jednou z priorít je aj šport, nakoľko je to fenomén, ktorý súvisí so zdravotným stavom človeka a s jeho morálno – vôľovými vlastnosťami. Športom sa modelujú psychické vlastnosti mladého človeka, učí deti väčšej zodpovednosti, trpezlivosti a vytrvalosti.

Podpora zdravia by mala patriť medzi hlavné záujmy každého človeka. Ide o proces, v ktorom sa snažíme ovplyvňovať a zlepšovať svoje zdravie.

dsc_1290

Cieľ, ktorý sa Inštitút snaží napĺňať – podpora zdravia detí a ich rodičov – považuje poradkyňa v oblasti vzťahov a osobnostného rozvoja a zakladateľka spoločnosti ,,Si krásna – poradenstvo pre ženy“, pani Mgr. Ľubica Neštepná, za veľmi dôležitý a to zvlášť v dnešnej dobe, kedy sa životný štýl detí a ich rodičov výrazne zmenil a stále sa mení. Nedostatok prirodzeného pohybu, ľahká dostupnosť nezdravého jedla, stres, sú všetko faktory, ktoré v dnešnej dobe nadobudli významný podiel v našich životoch a je dôležité šíriť informácie o tom ako toto všetko vplýva na naše fyzické a psychické zdravie.

dsc_1249

„Sme krajinou, ktorá je členom EÚ a našou povinnosťou by malo byť vytvorenie vhodných podmienok na zvýšenie zdravotného uvedomenia ľudí, ako aj na zlepšenie zdravotného stavu spoločnosti“. Týmito slovami prezentoval svoj názor chirurg MUDr. Attila Horváth. Ak chceme viesť plnohodnotný život, musíme začať riešiť problém vo výchove mládeži a zamerať sa na zdravý životný štýl. V dnešnej modernej dobe, keď je svet predimenzovaný modernou technológiou, sú deti ohrozenou kategóriou. Majú menej pohybu, uprednostňujú in – aktívny životný štýl, vzrastá počet tzv. civilizačných chorôb, s ktorými sa aj ako chirurg chirurgickej ambulancie HOMEDIC s.r.o. v Komárne, často stretáva.

Na akcii vystúpili  aj ďalší hostia, ktorí sa orientujú v tejto sfére a zaujímajú sa o zdravú výživu. Lekárka s viac ako 40 ročnou praxou, pani MUDr. Eva Jekkelová, tvrdí, že detský organizmus sa rozvíja, potrebuje svoje stavebné kamene: bielkoviny, enzýmy, vitamíny pre vytváranie kostnej stavby, zubov, nervov, svalov a ciev.

dsc_1237

Zubná lekárka, MDDr. Karina Kóšová, za nesmierne dôležité považuje primárnu prevenciu, ktorá by mala začať u mamičiek už počas tehotenstva.

Certifikovaná odborná poradkyňa, pani PhDr. Petra Vadovičová PhD., ktorá je Garantom a zároveň aj odborníčkou na tému ako sa správne stravovať, poukázala formou hry na správne stravovanie sa. Pre deti použila ako motiváciu svoju postavičku Zdravýživka.

Ako skúsená lekárnička, sa pani Bc. Martina Šimonová pravidelne stretáva s rôznymi ochoreniami, okrem „obyčajnejších“ sezónnych aj s vážnejšími chorobami, či dokonca duševnými postihnutiami. So svojimi poznatkami a zisteniami sa taktiež rada podelila s poslucháčmi na podujatí.

To, čo zjeme, priamo súvisí s fungovaním nášho tela aj zdravia. „Nezdravý“ spôsob života neprospieva dobrému ani správnemu fungovaniu ľudského tela a vedie k narastajúcemu počtu chorých ľudí.

dsc_1230

Boj proti obezite predstavuje závažný a náročne riešiteľný problém, avšak nie nemožný. Je dôležité zamerať sa predovšetkým na deti a mládež, pretože nadváha im môže vo veľkej miere uškodiť. Jedným z najúčinnejších metód je prevencia. Aj tej sa spoločnosť HHI venuje. Myšlienku, že zdravie je náš najväčší poklad, potvrdzuje aj riaditeľka a zakladateľka inštitútu HHI PhDr., Erika Jung, MBA. Je dôležité starať sa o naše telo, aby sme predišli rôznym ochoreniam a preto sa v sobotu snažila ZDRAVO naladiť svojich hostí i účastníkov  akcie, pričom sa držala cieľa: „Spoločne pre zdravie, zdravú budúcnosť a zdravú budúcnosť našich detí!“

dsc_1227 dsc_1146 dsc_1135 14481967_1281289005217108_6122823593171787822_o 14481798_1281282405217768_3337136879366714204_o 14463198_1434591163224905_5913873991396357131_n 14463059_1434596046557750_6423958963649281615_n 14457449_1434591729891515_1743284736036211148_n 14441111_1434592646558090_6976956605555956117_n 14440717_1434592246558130_4223134245376365011_n 14433204_1434591583224863_4955185106064278100_n 14409855_1281288898550452_7262106058104089396_o 14390805_1434593529891335_9113963834250061051_n 14380142_1281290928550249_5499686497106101689_o 14380056_1281280678551274_5583542886201533695_o 14379973_1281289025217106_3975535108955656522_o 14370043_1434592019891486_919027682171201533_n 14359003_1434593873224634_3014060256702732334_n 14355797_1434593153224706_1223888157226360827_n 078