Kultúra 2016. 09. 20.

Naše srdcia bijú pre Zdravie, Šport, Vzdelanie, pre našu Zdravú budúcnosť a Zdravú budúcnosť našich detí

24. september nie je len obyčajným dňom v kalendári. Tento dátum predstavuje podujatie orientované na Svetový deň srdca (29.09.), a aj z tohto dôvodu sa naša organizácia Human Health Institute (HHI) rozhodla práve v tento deň zorganizovať podujatie s názvom Zdravý predškolák a jeho rodina v Komárne. Akcia bude prebiehať na Pohraničnej ulici 9, v čase od 9:00 do 13:00 hod.

hhi-pozvanka_v1-3Cieľom programu Zdravý predškolák je zaujímavou, príťažlivou formou zatraktívniť a inšpirovať deti a ich rodiny k zdravému životnému štýlu. Zúčastniť sa môže ktokoľvek, kto má skutočne záujem starať sa nielen o svoje zdravie, ale aj o zdravie svojich blízkych.

hhi-program_v1-2Nezabúdajte, že je len na vás, ktorá téma je vám najbližšia a ktorej diskusie sa zúčastníte. Celé podujatie je zadarmo, postačí, ak si sebou donesiete len váš čas a dobrú náladu.
Toto stretnutie sa nezaobíde ani bez našich špeciálnych hostí. Vystúpia so svojimi názormi, ktorými podporujú myšlienku našej organizácie. Medzi nimi sa predstaví Erik Vlček, rýchlostný kanoista, ktorý ako vrcholový športovec považuje zdravú výživu za nevyhnutnú súčasť svojho života. Je zástancom názoru, že rodičia, ako vzor vlastných detí, sú ukazovateľom správneho smeru v otázke vitálneho životného štýlu. Juraj Tarr rýchlostný kanoista, touto cestou chce odkázať všetkým ľuďom, že dodržiavať zdravú životosprávu má veľký význam, nie len pre momentálny zdravotný stav, ale hlavne kvôli sebe samému.
Sparťan Maroš Kudlík priznáva, že po tréningoch síce vyčerpaný je, ale napĺňa ho skvelý pocit, že vykonal niečo prospešné pre seba a svoje telo. Do zdravej stravy ho netlačil ani jeho tréner, ten ho len usmernil. Rozhodnutie, čo „do seba dá“, záležalo len na ňom, no tvrdí, že človek si razom všimne pozitívne zmeny, keď napr. prestane konzumovať sladené nápoje alebo zákusky. Následne si uvedomí, že takýto stav mu vyhovuje, že všetko úsilie stálo za to. Celé podujatie je zamerané na podporu zdravia a prevenciu pred rôznymi ochoreniami, pomocou podpory zdravého stravovania, zdravej výživy, zdravých stravovacích návykov, športu atď.
Riaditeľ a spoluorganizátor podujatia zo Základnej školy Pohraničnej 9 v Komárne, Mgr. Slavomír Ďurčo, podotkol, že jednou z priorít vitálnej životosprávy je aj šport. Je fenoménom, ktorý súvisí so zdravotným stavom človeka a s jeho morálno – vôľovými vlastnosťami. Športom sa modelujú psychické vlastnosti mladého človeka a tiež učí deti väčšej zodpovednosti, trpezlivosti a vytrvalosti.

hhi-plakat_v2-7„Dobré zdravie stojí viac ako najväčšie bohatstvo”, uvádza pedagóg pre primárne vzdelávanie na ZŠ Pohraničná 9, Komárno, Mgr. Katarína Vajkai, podľa známeho latinského príslovia. Práve preto by sa podpora zdravia mala stať dôležitou súčasťou každého človeka. Ide o proces, v ktorom sa snažíme ovplyvňovať a zlepšovať svoje zdravie.
Cieľ, ktorý sa inštitút snaží napĺňať – podpora zdravia detí a ich rodičov – považuje poradkyňa v oblasti vzťahov a osobnostného rozvoja a zakladateľka spoločnosti ,,Si krásna – poradenstvo pre ženy“ , pani Mgr. Ľubica Neštepná, za veľmi dôležitý a to zvlášť v dnešnej dobe, keď životný štýl detí a ich rodičov prešiel výraznou zmenou a neustále sa mení. Nedostatok prirodzeného pohybu, ľahká dostupnosť nezdravého jedla, stres, …. to všetko sú faktory, ktoré v súčasnosti vo veľkej miere ovplyvňujú náš život. Je preto dôležité šíriť informácie o ich vplyvoch na naše fyzické i psychické zdravie.
„Sme krajinou, ktorá je členom EÚ a našou povinnosťou by malo byť vytvorenie vhodných podmienok na zvýšenie zdravotného uvedomenia ľudí, ako aj na zlepšenie zdravotného stavu spoločnosti“, vyjadril sa chirurg MUDr. Attila Horváth. Ďalej tvrdí, že ak chceme viesť plnohodnotný život, musíme začať riešiť problém vo výchove mládeže a zamerať sa na zdravý životný štýl. V dnešnej modernej dobe, keď je svet predimenzovaný modernou technológiou, sú deti ohrozenou kategóriou. Majú menej pohybu, uprednostňujú in – aktívny životný štýl, vzrastá počet tzv. civilizačných chorôb, s ktorými sa aj ako chirurg chirurgickej ambulancie HOMEDIC s.r.o. v Komárne často stretáva.
Na akcii vystúpia aj ďalší hostia, ktorí sa orientujú v tejto sfére- lekárka s viac ako 40 ročnou praxou, pani MUDr. Eva Jekkelová, hovorí, že detský organizmus sa rozvíja, potrebuje svoje stavebné kamene: bielkoviny, enzýmy, vitamíny pre vytváranie kostnej stavby zubov, nervov, svalov a ciev.

hhi_4-2O zdravú výživu sa zaujímajú aj ďalší hostia:
Zubná lekárka, MDDr. Karina Kóšová, ktorá sa usiluje zaradiť aj šport do svojho každodenného života, sa neváhala zapojiť do projektu HHI, do ktorého dokáže aj ona prispieť niečím užitočným, čo sa týka jej oboru. „Za nesmierne dôležité považujem primárnu prevenciu, ktorá by mala začať u mamičiek už počas tehotenstva.“
Akcie sa zúčastní aj PhDr. Petra Vadovičová PhD., ktorá je Garantom a zároveň certifikovanou odbornou poradkyňou i odborníčkou na tému ako sa správne stravovať.
Bc. Martina Šimonová odmalička túžila poznať tajomstvo účinkov liekov tak, aby chorých liečili. Ako skúsená lekárnička sa pravidelne stretáva s rôznymi ochoreniami, okrem „obyčajnejších“ sezónnych aj s vážnejšími chorobami, či dokonca duševnými postihnutiami. So svojimi poznatkami a zisteniami sa taktiež rada podelí s poslucháčmi.
Bc. Beata Cs., ktorá vykonáva už dlhé roky povolanie zdravotnej sestry, je v spojitosti so svojou profesiou neustále v kontakte s ľuďmi, či zdravými alebo chorými. Projekt Zdravý predškolák sa rozhodla podporovať z dôvodu potreby zlepšenia zdravia ľudí v budúcnosti. Spomína na Hypokrata, ktorý už v dávnom staroveku tvrdil, že „tvoja výživa bude tvojim liekom“. „Naše srdce pumpuje krv ku všetkým bunkám nášho tela. Takto ich zásobuje pre život nevyhnutným kyslíkom a živinami. Čo zjeme, priamo súvisí s fungovaním nášho tela a aj zdravia. „Nezdravý spôsob života“ neprospieva dobrému a ani správnemu fungovaniu ľudského tela, z čoho vzniká veľa chorých ľudí. Správne fungovanie nášho srdiečka súvisí aj s našou stravou.“
Myšlienku, že zdravie je najväčší poklad, potvrdzuje aj riaditeľka a zakladateľka inštitútu HHI, PhDr. Erika Jung, MBA.

Je dôležité starať sa o naše telo, aby sme predišli rôznym ochoreniam, a preto sa v sobotu nezabudnite ZDRAVO naladiť a príďte sa spolu s nami presvedčiť o tom, že ZDRAVIE by skutočne malo predstavovať piedestál našich hodnôt, byť alfou a omegou našich životov.