Mix 2016. 06. 29.

HHI vyhralo s projektom Zdravý predškolák

Spoločnosť Human Health Institute – Inštitút pre ľudské zdravie vyhrala v prvom kole grantového programu Tesco „Vy rozhodujete, my podporujeme.“ Primárnou myšlienkou bola podpora neziskových organizácií a komunít. Zákazníci mali možnosť zahlasovať za svoj obľúbený projekt a tak vybrať ten, ktorý pomôže zlepšiť život v ich okolí. Celkovo sa prihlásilo až 438 projektov. Nadácia Tesco rozdelila 100 000 € medzi 77 regiónov.

Cieľom hlavného programu spoločnosti HHI, Zdravý predškolák – ako chutí ovocie a zelenina, je zábavnou formou a taktiež prezentáciami viesť deti v predškolskom veku (3-5 rokov) a ich rodiny k zdravému životnému štýlu, eliminovať nesprávne stravovacie návyky a zvýšiť zdravotné uvedomenie detí a ich rodín. Zameranie na túto cieľovú skupinu je dôležité, nakoľko spomínané životné obdobie má veľký vplyv na nasledovný život jedinca. Deti v tomto veku spoznávajú svet a taktiež sa emocionálne vyvíjajú. Najčastejšie sa stravujú v materskej škole, kde absentuje dozor rodičov nad „jedálnym lístkom.“ Nesprávne stravovanie v kombinácii s nepravidelným pohybom môže viesť k rôznym fyzickým i duševným ochoreniam. Preto je dôležité ukázať im správny príklad a týmto ťažkostiam predchádzať. Táto myšlienka predstavuje základnú filozofiu projektu. Na programe sa taktiež podieľajú dobrovoľníci, lekári a iný zdravotný personál.

Základný projekt HHI dosiahol 12 179 hlasov, čím získal finančnú odmenu 1 300 €. Organizácia tak potvrdila, že ak sa chce, tak sa dá. Úspešne dosiahla svoj stanovený cieľ vďaka tým, pre ktorých je zdravie prioritou. Podujatie HHI je pod záštitou kancelárie WHO na Slovensku.