Kultúra 2016. 03. 15.

Poznaj slovenskú reč v Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne

3. marca 2016 sa v Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne uskutočnilo okresné kolo súťaže Poznaj slovenskú reč.
V tejto súťaži si zmerali vedomosti zo slovenskej konverzácie žiaci 2. a 3. ročníka gymnázií a stredných odborných škôl v III. kategórii.
Súťažiacich a pedagógov srdečne privítal na pôde gymnázia riaditeľ školy Imre Andruskó, ktorý poprial všetkým súťažiacim veľa úspechov.
Organizátorka súťaže Marianna Csémy oboznámila študentov so súťažnými úlohami, ktoré pozostávali z troch častí:
a. z interpretácie vypočutého populárno náučného textu,
b. zo samostatnej tvorby textu úvahového charakteru a jeho ústneho prednesu,
c. zo samostatnej tvorby textu pomocou 10 slov a jeho ústneho prednesu.
Súťažiaci si ťahali poradové čísla pod ktorými súťažili, a tým bola zabezpečená ich anonymita.
Pri odpovediach trojčlenná porota hodnotila porozumenie textu, výber a bohatosť slovnej zásoby, plynulosť prejavu, jazykovú správnosť, kreativitu a kompozíciu textu.
Výsledky sú nasledovné:
1. miesto: Judit Ságiová, Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne , pripravujúci pedagóg Marianna Csémy
2. miesto : Dalma Fehér, Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne , pripravujúci pedagóg
Zsuzsanna Králik
3. miesto: Zsuzsa Hajabács, SOŠ obchodu a služieb, pripravujúci pedagóg
Klaudia Kovak

Víťazi prevzali diplomy a hodnotné knihy a zároveň postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 11. apríla v Nových Zámkoch.
Súťaž v 2. kategórii sa konala v ZŠ na Ulici Eötvösa.
V 2. kategórii sa na treťom mieste umiestnila žiačka Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne Sára Kovarčíková, ktorú pripravila Judita Szinek.

Víťazom srdečne blahoželáma a držíme im palce v krajskom kole.

Marianna Csémy
predsedníčka okresnej komisie súťaže PSR