Mesto 2011. 12. 10.

Prednáška o povinnostiach absolventov VŠ voči Sociálnej poisťovni

Predovšetkým pre mladých vysokoškolákov sa v Komárne 7. decembra uskutočnila Burza informácií a kariérneho poradenstva.

Riaditeľka pobočky Sociálnej poisťovne v Komárne Mgr. Silvia Szomíková na tomto spoločnom podujatí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Univerzity J. Selyeho v Komárne a Centra kariérneho poradenstva vystúpila s prednáškou o povinnostiach absolventov vysokých škôl a univerzít voči Sociálnej poisťovni.

Mladých, ale aj ďalších účastníkov stretnutia informovala o tom, aké postavenie v rámci systému sociálneho poistenia môžu absolventi dosiahnuť po skočení školy a aké povinnosti im v zmysle zákona o sociálnom poistení z toho vyplývajú.

Riaditeľka pobočky podrobne vysvetlila, na aké druhy sociálneho poistenia sa absolventi majú alebo môžu prihlásiť, aká je výška poistného a aj spôsob jeho uhrádzania. Cieľom jej prezentácie bolo uľahčiť budúcim zamestnancom, zamestnávateľom, ako aj samostatne zárobkovo činným osobám zorientovať sa v sociálnom systéme.

Vyjadrite svoj názor