Mesto 2013. 06. 12.

Priemyslováci na ochranných prácach pri povodňovom ohrození Komárna

priemyslovkari

Dňa 7. 6. 2013 v ranných hodinách, tesne po zahájení vyučovania, bolo cestou Mestkej samosprávy odboru civilnej ochrany požiadané vedenie našej školy o pomoc pri plnení vriec pieskom, a to konkrétne na bývalom hraničnom prechode z Komárna do Komáromu. Po druhej vyučovacej hodine bola vyčlenená trieda III.K, ktorá sa pod vedením učiteľa Ing. Alexandra Szabóa tejto výpomoci mestu zúčastnila. Neskôr sa pridali aj niekoľkí prváci z I.K triedy. K výprave sa pripojili aj ďalší učitelia, konkrétne Ing. Zoltán Keszegh a Ing. František Varga.

Do 12.30 odviedli naši študenti a pedagógovia s približne rovnakým počtom stredoškolákov Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne naozaj veľký kus práce. Plnili vrecia pieskom a nosili ich na určené miesto priamo na ceste nájazdu na most.

Práca bola náročná a pre našu generáciu priemyslováckych študentov veľmi neobvyklá, no dokázali ju statočne zvládnuť. Pre ilustráciu odvedených pracovných výkonov: žiaci spoločne naložili cca 6 ks veľkých vyklápacích Tatroviek o celkovom objeme 600 m3 piesku. Po niekoľkých hodinách práce nám súkromné osoby (z prítomných návštevníkov a turistov) nezištne z vlastných peňazí nakúpili niekoľko balíkov minerálnej vody a študenti dostali krabicu cca 50 ks sladkých keksov. Touto cestou by sme chceli spomínaným neznámym za prejavenú pomoc poďakovať.

O chvíľku neskôr dorazili minerálky aj od samosprávy, za ktoré tiež ďakujeme. V obedňajších hodinách našich študentov i pedagógov vystriedali žiaci Selyeho Gymnázia v Komárne. Touto nezištnou pomocou priemyslováci nadviazali na skutky humanity predchádzajúcich ročníkov našej školy a vytvorili príklad hodný nasledovania ďalšími generáciami študentov. A práve preto im a ich pedagógom patrí veľká vďaka.

TEXT: Ing. František Varga