Mesto 2015. 06. 18.

Prijatie zástupcov 60 ročnej ZŠ Jókaiho primátorom

Základná škola Móra Jókaiho oslávi v tomto roku 60. výročie svojho založenia. László Stubendek, primátor mesta, spolu s Imrichom Knirsom, viceprimátorom, prijali v priestoroch radnice 16. júna 2015 zástupcov inštitúcie a gratulovali im k tomuto výročiu.
Krátky prípitok, odovzdanie darov a podpísanie kroniky mesta nasledoval rozhovor o úspechoch, o súčasnom stave a o budúcnosti školy. Prítomní sa zhodli na tom, že dnes dáva škola žiakom nielen vedomosti, ale supluje aj výchovný proces, ktorý je v rodinnom prostredí nedostatočný, ba často žiadny. Riešenie je v diferencovanom prístupe k takýmto žiakom a pomoc, aby sa vedeli integrovať do prostredia triedy a školy. Primátor mesta prisľúbil, že urobí pre inštitúciu všetko, čo bude v jeho silách. Imrich Knirs vyzdvihol počas rozhovoru dôležitosť spoločenskej práce a športu vo formovaní mladých ľudí, ktoré mali v minulosti obrovský význam v udržaní mládeže na správnej ceste. Samospráva mesta a mestský úrad želá škole do budúcnosti veľa ďalších úspechov, výborných žiakov, pedagógom pevné zdravie a veľa trpezlivosti.

-krá-