Mesto 2015. 06. 18.

Prijatie najlepších žiakov a študentov primátorom

Vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu prijal László Stubendek, primátor mesta Komárno, študentov základných a stredných škôl, ktorí v štúdiu, športe alebo rôznych súťažiach dosiahli výnimočné úspechy.
S poľutovaním konštatujeme, že stanovenie kvót ohľadom počtu prijatých žiakov zapríčinilo, že mnoho študentov so skutočne výnimočnými a hodnotnými úspechmi nemohlo byť na tomto akte prítomných. Len najlepší z najlepších mali možnosť podať si ruku s primátorom mesta, viceprimátorom mesta Imrichom Knirsom a predsedkyňou komisie Tímeou Szénássy. Aj z tohto miesta gratulujeme všetkým oceneným žiakom, ich učiteľom ako aj rodičom, pretože nielen nadanie, ale aj tvrdá a vytrvalá práca ich priviedla k osobnému úspechu, ktorý je vo veľkej miere aj úspechom školy, v ktorej študujú, ale aj úspechom mesta Komárno, ktoré títo žiaci reprezentujú na štátnych aj medzinárodných súťažiach.

Menoslov ocenených žiakov si môžete pozrieť TU.

Fotky z udalosti si môžete pozrieť TU.

-krá-

Vyjadrite svoj názor