Mesto 2016. 01. 20.

Návšteva Potápiho v Komárne

Štátny tajomník maďarskej vlády zodpovedný za národno-politické otázky, János Árpád Potápi spolu so svojou delegáciou v sprievode Józsefa Berényiho, predsedu Strany maďarskej komunity zavítal v utorok, 19. januára aj na komárňanskú radnicu, kde sa stretol s primátorom Komárna, Lászlóm Stubendekom, s viceprimátormi mesta, Imrichom Knirsom a Bélom Keszeghom a s prednostom mestského úradu Tamásom Feketem.
Diskutovali o aktuálnych otázkach súvisiacich s problémami mesta Komárna, regiónu a celej maďarskej komunity žijúcej na Slovensku. Okrem iného sa zaoberali pálčivými otázkami ohľadne reformy školstva, hospodársko-investičnými témami, vrámci čoho sa dotkli aj možnosti kúpy niektorých nehnuteľností maďarskou stranou, ako aj ďalším rozšírením spolupráce v rámci prihraničného regiónu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pozrite si všetky fotky TU!

-krá-
-Mesto Komárno-