Mesto 2016. 01. 19.

Rozhovor s primátorom v mestskej TV

Rozhovor s primátorom mesta Komárna, Lászlóm Stubendekom, v ktorom zhodnotil rok minulý a načrtol plány na rok 2016.
Video bolo odvysielané v komárňanskej mestskej televízii v rámci posleného minuloročného, 51. vydania Komárňanského magazínu.

-Mesto Komárno-