Mesto 2017. 05. 22.

Primár chirurgického oddelenia komárňanskej nemocnice získal ocenenie zdravotník roka

Primár chirurgického oddelenia Všeobecnej nemocnice Komárno, ktorá je prevádzkovaná neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadená spoločnosťou AGEL SK, MUDr. Gustáv Škodáček získal ocenenie Zdravotník roka 2016 v kategórii lekár.

Slávnostné odovzdávanie ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja sa konalo v stredu, dňa 17. mája v  Koncertnej sále Župného domu a ocenenie z rúk predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu, PhD. si prevzalo 12 najlepších zdravotníckych pracovníkov, ktorí boli nominovaní v štyroch kategóriách: lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník a zdravotnícky čin roka.  V kategórii lekár získal ocenenie aj MUDr. Gustáv Škodáček, primár chirurgického oddelenia Všeobecnej nemocnice Komárno. „Touto cestou by som sa chcel poďakovať za toto ocenenie, ktoré prijímam aj ako významné spoločenské uznanie našej práce na chirurgickom oddelení našej nemocnice. Zároveň ďakujem celému kolektívu nášho oddelenia za podporu a profesionalitu,“ uviedol MUDr. Škodáček.

Gratulácia za toto významné ocenenie a zvýšenie kreditu komárňanskej nemocnice MUDr. Gustávovi Škodáčekovi zaznela od vedenia neziskovej organizácie FORLIFE aj spoločnosti AGEL SK. „Toto ocenenie MUDr. Škodáčeka vnímame predovšetkým ako ocenenie jeho dlhoročnej svedomitej a mimoriadne profesionálne odvádzanej práce na chirurgickom oddelení našej nemocnice. Pán primár je osoba s vysokým odborným, morálnym a ľudským kreditom, a zároveň pevnou a nenahraditeľnou časťou našej nemocnice,“ uviedol riaditeľ nemocnice, Mgr. Viktor Dudáš.

Pán doktor Škodáček je primárom chirurgického oddelenia Všeobecnej nemocnice Komárno. Stál pri zavádzaní nových operačných techník a nových zákrokov. Rozšíril nové operačné techniky v detskej chirurgii, laparoskopické operácie varikokél (rozšírenie a predĺženie žíl semenníkov) a slabinových pruhov. Je uznávanou kapacitou vo svojom obore a chirurgické oddelenie vedie s vysokou odbornosťou a ľudským prístupom už od roku 2001.

Mgr. Marta Csergeová,
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.