Mix 2018. 11. 13.

Prvý ročník interaktívnej konferencie trvalej udržateľnosti

Dňa 24.11.2018 sa uskutoční v Komárne prvý ročník interaktívnej konferencie o životnom prostredí, zdraví a živote bez odpadu s názvom Žiť Vedomo, ktorý organizuje Human Health Institute – Inštitút pre ľudské zdravie (HHI). Podujatie je určené pre rodiny, žiakov, pedagógov, športovcov a širokú verejnosť a je zamerané na témy vzdelania v oblasti ochrany zdravia, životného prostredia, bezodpadovosti a témy, ktoré sa týkajú nás všetkých.

Cieľom je zvýšiť informovanosť ľudí v daných oblastiach, poukázať na problémy ktoré sužujú našu planétu a ponúknuť riešenia na ich odstránenie.

Na konferencii vystúpia prednášatelia zo Slovenska aj zo zahraničia v štyroch hlavných blokoch, ktoré na seba tematicky nadväzujú.

Prvý blok je venovný zložkám životného prostredia.

 • Diana Kušická – prínos kvalitnej pôdy – ochrana pôdy a zabezpečenie pestovania zdravých plodín.
 • Doc. Ing. Dušan Velič PhD. – čistá voda, zdravé telo – následky kontaminácie pitnej vody na zdravie človeka
 • Dýchajme bez toxínov – príčiny a zdroje znečistenia ovzdušia a súvislosti na zdravie
 • MVDr. Zuzana Hamranová – tradícia permakultúry a jej využitie – projektovanie zdravia v prírode, harmónia medzi prírodou a človekom

Druhý blok sa zameriava na zdravie.

 • PhDr. Mgr. Petra Vadovičová, PhD. – podpora každodenného správania v prospech zdravia – zmeny nákupného správania, ukryté nebezpečenstvo v produktoch
 • Veronika Repková – bylinný sprievodca na ceste za zdravím – kúpeľňa a kuchyňa bez chémie, bylinky ako pomocníci za zdravím
 • Bc. Zdena Havettová – omyl v našom jedálníčku – mýty a omyly v stravovaní, potraviny ktoré nás vyživujú a zaťažujú
 • Jaroslav Blaško – poruchy modernej doby a dôsledky nadmerného konzumu – zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, život bez ohrozenia existencie budúcich generácií

Tretí blok pokrýva tému bezodpadovosti.

 • Branislav Moňok – prínosy a výhody nulového odpadu – nevyhnutnosť zero waste, kompostovanie
 • Mgr. Katarína Kretter – ako na triedenie odpadu – triedenie odpadu je jednoduché, ako správne separovať a prečo je to dôležité
 • Ing. Silvia Kuzmová – plytvanie potravín – od stravy ku zdraviu a bezodpadovosti, využívanie darov prírody a pritom byť stále zero waste
 • Andrea Richardson – Minimalizmus ako riešenie – princípy minimalizmu v bývaní, zvládnutie chaosu v domácnosti a získať viac času pre svoje deti

Štvrtý blok konkretizuje myšlienku nulového odpadu a jej využitie.

 • Ing. Petra Slezáková – život bez odpadu na Slovensku – tipy a triky, ako riešiť každodenné problémy v znamení nulového odpadu
 • Dipl. Ing Helene Pattermann – život bez odpadu v Rakúsku – jednoduché a konkrétne kroky na zero waste životný štýl v rakúskych podmienkach
 • Laura Baross – život bez odpadu v New Yorku – využitie eco produktov, prírodných a recyklovaných materiálov pri navrhovaní interiérov

Na konferencii ŽiťVedomo sa okrem skvelých rečníkov a prednášajúcich predstavia aj vystavovatelia, ktorý nám v tematike konferencie predstavia svoje produkty. O zdravom životnom štýle a ekológii nechceme len teoretizovať, ale radi by sme vám ukázali aj ako na to. Aby sme zabezpečili udržateľný spôsob života, musíme sa podľa toho aj správať a k tomu nám pomôžu rôzne ekologické (eco) výrobky, ktoré neznečisťujú naše prostredie. Nenechajte si uniknúť túto príležitosť a vychutnajte si atmosféru prednášok spojenú s trhom produktov podporujúcich naše zdravie a našu planétu.

Organizátori konferencie mysleli aj na mladé rodinky a vďaka pedagógom a študentom pripravili plnohodnotný program aj pre najmenších účastníkov konferencie. Do krajiny na sútoku Váhu a Dunaja, krajiny lužných lesov, nížin a polí, prichádzajú Lesanka, Vedecký tím Rozmarínky, ZdravýPredškolák ale aj Zdravýživka so svojím divadelným predstavením o zdravom stravovaní. Spolu s deťmi sa vydajú na štyri misie a ukážu im krásy prírody, jej dôležitosť a spôsoby ochrany, ale aj princípy zdravého životného štýlu k vyváženej osobnosti v spojitosti s okolitým svetom.

Teší nás fakt, že v dnešnej dobe si už aj spoločnosti a organizácie uvedomujú dôležitosť ochrany prírody a zdravia a k tomu všetkému sa viac zaujímajú o tému zero-waste. Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu na projekte a podpore myšlienky Žiť Vedomo, vďaka ktorým sa osveta dostáva do povedomia viac ľudí, spoločností a rodín.

Konferencia sa bude odohrávať na pôde univerzity, pretože univerzita reprezentuje najvyššiu formu vzdelania a vzdelanie spolu so životným prostredím, zdravím a informovanosťou súvisia.

Tešíme sa na Vás.

https://www.facebook.com/events/2153109308045983/

https://zitvedomo.sk/