Mesto 2012. 01. 25.

Rekonštruované operačné sály v Komárne budú slúžiť celému regiónu

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica a riaditeľ AGEL SK a.s. Viktor Dudáš odovzdali dnes rekonštruované operačné sály Nemocnice Komárno, do ktorých NSK investoval 452.000 eur. Ďalších 200.000 dala do vybavenia spoločnosť Forlife.

Zľava: Lekár NSK MUDr. Ľubomír Ševčík, predseda NSK Doc. Ing. Milan Belica, PhD., a riaditeľ Všeobecnej nemocnice Komárno Mgr. Viktor Dudáš

Do stavebných prác a stavebných úprav vynaložil vyšší územný celok nemalé finančné prostriedky a nemocnica zakúpila priestorové vybavenie, operačné stoly, operačné svietidlá, anestéziologické prístroje a iné zariadenia,” priblížil riaditeľ s tým, že operačné sály sú vybavené vyšším štandardom, a to bezdotykovými dverami. “Kľučky na dverách na operačnom trakte sa otvárajú lakťovými opierkami, bez toho, aby ste sa dotýkali rukou, sú elektronické, ale nie sú vybavené fotobunkou. Ostatná dispozícia je plne v súlade s dnešným európskym štandardom so všetkými potrebami, ktoré takéto oddelenie má mať,” konštatoval.

Riaditeľ vyjadril presvedčenie, že rekonštruované priestory budú slúžiť celému komárňanskému regiónu, aby ľudia dostávali v adekvátnych podmienkach kvalitnú starostlivosť. “Celý priestor je osadený modernou vzduchotechnikou. Po dnešnom otvorení sa začína veľká dezinfekcia, čistenie a spustenie vzduchotechniky,” informoval Dudáš. Dodal, že odteraz v priestoroch zrekonštruovanej sály sa civilné osoby nebudú môcť pohybovať.

Staré operačné sály slúžili nemocnici už niekoľko desaťročí a boli v mnohých smerochnevyhovujúce. Ich rekonštrukcia bola nevyhnutná. Realizácia tejto investičnej akcie jepríkladom spolupráce medzi samosprávou s prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia,ktoré je riadené súkromnou spoločnosťou.

Počas rekonštrukcie operačných sál na chirurgickom oddelení vykonávali len akútneoperačné zákroky. Operácie spĺňajúce podmienky pre jednodňovú zdravotnú starostlivosťprebiehali na novom pracovisku Jednodňovej zdravotnej starostlivosti nemocnice.

TEXT: TASR

Vyjadrite svoj názor