Kultúra 2019. 09. 24.

Renovačné a rozširujúce práce na Hviezdicovej pevnosti boli dokončené

V rámci Liget Budapest Projekt sa dokončila rekonštrukcia a rozšírenie Hviezdicovej pevnosti v maďarskom Komárome. Zariadenie tak získalo ďalších 7 000 metrov štvorcových výstavnej plochy, kde budú vystavené sadrové sochárske kópie Múzea výtvarného umenia. Uviedol v piatok (20. septembra) komisár projektu, ktorý zodpovedná za budovu.

László Baán dodal, že rekonštrukcia vykonaná podľa plánov architekta Istvána Mányiho zachovala hodnoty vybudovaného dedičstva, ale zároveň vizuálne predstavuje aj 21. storočie.

Generálny riaditeľ Múzea výtvarného umenia pripomenul, že zbierka sadrových kópií gréckych, rímskych a renesančných sôch po roku 1945 nie je vystavená, nakoľko väčšina predmetov bola uložená v Igmándskej pevnosti, v nebezpečných podmienkach pre umelecké diela.

Nové zariadenie sa otvorí na jar roku 2020 a bude plné vzdelávacích aktivít v modernom a interaktívnom múzejnom prostredí.

Po otvorení mohli návštevníci obdivovať kópie jazdeckých sôch napríklad Bartolomea Colleoni od Verrocchia alebo Donatellovu Gattamelatu, ďalej stredoveké a renesančné hrobky alebo niekoľko ďalších sôch Venuše, súsošie Laokoón alebo niekoľko diel od Michelangela.

Starosta mesta Komárom Attila Molnár povedal, že mesto v posledných rokoch získalo takmer 80 miliárd forintov, čím sa stalo jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich malých miest v Európskej únii.

Rozšírený priestor zahŕňa nielen výstavné priestory, ale aj projekčnú a prednáškovú sálu, obchod so suvenírmi a kaviareň. Kanóny boli obnovené do ich historického stavu a na nádvorí bol vytvorený priestor pre pódium.

Výstava v pevnosti pozostávajúca zo sochárskych replík poskytne prehľad o histórii sochárstva od staroveku po renesanciu a ukazuje pôvod a postupnosť štýlov.

Zdroj: mti, Facebook mesta Komárom