Kultúra 2016. 05. 27.

Rozlúčka so školou – GHS

20. mája 2016 v Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne sa lúčilo so školou 123 študentov. Je nám cťou, že každý rok môžeme privítať medzi nami tento krásny deň nielen rodičov, príbuzných, ale aj vzácnych hostí. Tento rok naše pozvanie prijali: Péter Rudolf, divadelný umelec z Budapešti, PhDr. Imrich Knirs, zástupca primátora mesta Komárno, MUDr. Szilárd Ipóth, syn bývalého riaditeľa našej školy a zároveň zriaďovateľa ceny Ipóth, Ing. Árpád Szabó, člen Nadácie biskupa Királya, Ing. Viktor Olláry, člen Rotary clubu, Ing. István Langschadl, predseda Združenia absolventov a pedagógov maďarského gymnázia v Komárne.

Ako to býva zvykom, po vypočutí hymny Európskej únie, Efraim Sándor Dóczé v mene tretiakov sa lúčil s absolventmi. V mene absolventov Jonatán Bálint Dóczé vyjadril svoju vďaku škole, učiteľom a rodičom. Súčasne sa rozlúčil s našimi študentmi aj Imre Andruskó, riaditeľ nášho gymnázia.

Po rozlúčke nasledovalo odovzdávanie rôznych cien, pochvál, ktoré sa odovzdávajú tým študentom, ktorí počas štúdia dosiahli výborné výsledky a reprezentovali školu.
Riaditeľskú pochvalu dostali: Barbara Éva Jakab /IV.A/, Ádám Gábor Kiss /IV.A/, Gergely Bukovszky /IV.A/, Zsófia Kálosi /IV.A/, Peter Szabó Kulcsár /IV.A/, Tomáš Varga /IV.A/, Donát Gelle /IV.A/, Adél Dítě /IV.B/, Kristóf Melecsky /IV.B/, Eszter Pásztó /IV.B/, Nelli Tarics /IV.B/, Viktória Simonová /IV.C/, Judita Ölveczká /IV.D/, Bence Édes /IV.D/, Lajos Gergely /IV.D/, András Habán /IV.D/, Nikolett Csóka /IV.D/.
Nadácia biskupa Királya okrem toho, že materiálne podporuje nadaných študentov, pomáha aj študentom zo sociálne slabších rodín. Každý rok udeľuje štipendium pre absolventov. Tento rok štipendium dostali: Mihály Kotiers /IV.A/, Adél Dítě /IV.B/, Viktória Simonová /IV.C/, Mercedes Sahaj /IV.D/. Peňažnú pomoc odovzdal Ing. Árpád szabó.
Cenu Ipóth získali: Gergely Bukovszky /IV.A/ a Zsófia Kálosi /IV.A/. Cenu odovzdal Szilárd Ipóth.
Športový klub Klapka György každý rok odmení našich vynikajúcich športovcov. Odmenu za výborné výsledky v rôznych športových disciplínach získali: Éva Poláková /IV.C/ a Bence Leszkó /IV.C/.
Cenu Attilu Kaszása získal Kristóf Melecsky /IV.B/. Cenu každý rok odovzdá Péter Rudolf, divadelný umelec z Budapešti.

Po vyhodnotení a odovzdávaní cien sa študenti vybrali na ich poslednú spoločnú cestu. Gymnazisti vzdávali hold pred sochou Gy. Klapku, veliteľa komárňanského hradu, kde ich privítal poslanec NSK a primátor mesta Komárno, Ing. László Stubendek. Zastavili sa aj pred sochou M. Jókaiho a Sv. Štefana, rozlúčili sa tu aj s mestom Komárno.

PaedDr. Annamária Komárová

IMG_9284 IMG_9289 IMG_9318 IMG_9320 IMG_9363 IMG_9375 IMG_9382 IMG_9384 IMG_9386 IMG_9395 IMG_9398

Vyjadrite svoj názor