Región 2023. 03. 10.

Rybári podporujú vznik pripravovaného Národného parku Podunajsko

Slovenský rybársky zväz (SRZ) víta zámer vzniku Národného parku Podunajsko. Podporuje ho predovšetkým z dôvodu zjednotenia pravidiel v tomto území. TASR o tom informovalo oddelenie komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR s tým, že sa uskutočnila diskusia k Podunajsku za účasti zástupcov SRZ a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy.

Štátny tajomník Michal Kiča tvrdí, že Podunajsko zlepší ochranu prírody a zároveň pomôže rozvoju rybárstva. „Na navrhovanom území národného parku je už v súčasnosti vyhlásených niekoľko rôznych menších chránených území, vtáčích území a miest s vyšším stupňom ochrany, ktoré spôsobujú chaos, ale aj porušovanie pravidiel zo strany niektorých návštevníkov. Plánovaný národný park prinesie poriadok a zníži obmedzenia pre rybárov,“ poznamenal Kiča.

MŽP ráta aj s účasťou zástupcu Slovenského rybárskeho zväzu v budúcej rade národného parku. SRZ ocenil pozitíva, ktoré prinesie vyhlásenie Podunajska. „Ide predovšetkým o zjednotenie pravidiel pre rybárov, ale tiež zabezpečenie potrebnej infraštruktúry ako vybudovanie zjazdov pre spúšťanie lodí, viaceré legálne prístupy k vode a aj strážené miesta na parkovanie,“ povedal tajomník SRZ Bohuš Cintula.

Kiča zároveň na stretnutí ubezpečil rybárov, že nedôjde k celoplošnému zákazu bivakovania. Taktiež zvýšené prietoky v ramennej sústave Dunaja zlepšia podmienky pre neres a život rýb. „Výsledkom bude lepšia druhová pestrosť a viac rýb v danom území,“ podotkol.

Súčasťou navrhovaného Národného parku Podunajsko je tiež rybochovné zariadenie v Číčove. MŽP SR deklaruje, že bude pokračovať v diskusiách so SRZ s cieľom nájsť čo najlepšie riešenia na fungovanie rybochovného zariadenia.

Národný park Podunajsko, ktorý by mal vzniknúť na juhozápade Slovenska, by mal mať 18.000 hektárov. Vyhlásený by mal byť na území zasahujúcom do okresov Bratislava II, Bratislava IV, Bratislava V, Senec, Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky, predovšetkým v hraniciach existujúcich chránených území. Išlo by o prvý národný park nížinného typu a stal by sa tak desiatym národným parkom na Slovensku. Mal by nadviazať na existujúce národné parky v Rakúsku a Maďarsku.

Zdroj: teraz.sk