Mesto 2013. 01. 29.

S odpadkami vyhodíme aj viac peňazí

Mesto od 1. januára zvýšilo poplatok za odvoz odpadu. Okrem toho však o výhody v podobe zliav prichádzajú dôchodcovia a zdravotne ťažko postihnutí. Zľavu si môžu uplatniť už len ľudia žijúci z minima.

kos-1-of-1
Odpadky zdražejú. Bez výnimky. FOTO: Ilustračné, Tomáš Kottra

Odpad nás bude stáť viac. Priplatia si najmä dôchodcovia a zdravotne ťažko postihnutí. Tí totiž doteraz mali v Komárne plošne upravený poplatok za odvoz komunálneho odpadu na 50% z celkovej sumy. Národná rada však zrušila samospráve možnosť určovať si svoje pravidlá zľavovania a od 1. januára platí iba jedno pravidlo. O zníženie môžu požiadať iba tí, ktorí preukážu, že žijú zo životného minima, čo je suma 194 eur.

„Postup je teda taký, že občan vyplní tlačivo, ktoré získa na oddelení správy daní a poplatkov Mestského úradu, a k nemu priloží hodnoverné potvrdenie o výške mesačných príjmov. Toto potvrdenie vydáva úrad práce a sociálnych vecí prípadne zamestnávateľ,“ radí občanom Komárna webová stránka mesta.

Jediné oslobodenie od platby, ktoré občanom mesta Komárna ostáva, je 50% z poplatku pre študentov, a zamestnancov, ktorí za prácou dochádzajú. V mieste, kde sa zdržiavajú, ale musia preukázateľne stráviť aspoň 90 dní v roku a mať nahlásený prechodný pobyt. „Tu pre študentov, ktorí študujú na škole vzdialenej od Komárna do 105 km pripadá povinnosť predložiť potvrdenie o prechodnom pobyte, nad 105 km sa potvrdenie nepožaduje, stačí len potvrdenie o navštevovaní školy,“ dodáva mesto.

Ak si chcete niektorú z vyššie spomenutých zliav uplatniť, navštívte Oddelenie správy daní a poplatkov MsÚ. To sa nachádza v Dôstojníckom pavilóne na prvom poschodí. Poplatok za odpad sa predražil od 1. januára 2013 o 8,5 eura. Obyvatelia platia po novom 27 eur za osobu a kalendárny rok. Do roku platili Komárňania jeden z najnižších poplatkov, teraz predstavuje Komárno slovenský priemer.