Mesto 2015. 05. 26.

Sestra Komárňanskej pôrodnice má biele srdce

Sestre/pôrodnej asistentke v praxi pani Alžbete Modróckej zo Všeobecnej nemocnice Komárno, ktorá je prevádzkovaná neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadená spoločnosťou AGEL SK, bolo v piatok, 22. mája 2015, Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) vyjadrené uznanie prestížnym ocenením BIELE SRDCE. Pani Alžbeta Modrócka vďaka svojmu pozitívnemu prístupu pomáha mamičkám prekonať aj viachodinové bolestivé očakávanie nového života v komárňanskej nemocnici už 28 rokov.

„Cena BIELE SRDCE je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, vedomostí a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva,“ uviedol PhDr. Milan Laurinc, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v priestoroch City Hotel Bratislava a ocenenie z rúk generálneho riaditeľa Sekcie zdravia MZ SR MUDr. Mária Miklošiho a prezidentky SK SaPA Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. p. a. si prevzalo 31 najlepších zdravotníckych pracovníkov, ktorí boli nominovaní v týchto kategóriách: sestra/pôrodná asistentka – manažér, sestra/pôrodná asistentka v praxi, sestra/pôrodná asistentka – pedagóg a mimoriadne ocenenie. Záštitu nad slávnostným podujatím prevzal pán Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky. „Pani Modrócka je v práci aktívna a iniciatívna. Rešpektuje zásady a harmonogram práce. aMá veľmi dobrý prístup a jednanie s pacientkami, rodičkami. Je empatická, rešpektuje rodičky ako osobnosť, a aj preto ju hodnotia medzi najlepšie pôrodné asistentky na pôrodnej sále. Je veľmi otvorená a flexibilná aj pri zavádzaní nových ošetrovateľských postupov aj v pôrodnej asistencii,“ povedala Alžbeta Szabóová, prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Cena BIELEHO SRDCA bola odovzdaná na slávnostnom seminári pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, pričom pred odovzdaním ceny, moderátor predstavil oceneného a uviedol jeho stručný profesijný životopis. „Za vedenie nemocnice i všetkých kolegov jej srdečne gratulujeme k prestížnemu oceneniu a zároveň by sme sa jej chceli veľmi poďakovať za jej obetavosť a profesionalitu vo vzťahu k pacientom a kolegom a tiež za to, že svojím prístupom k práci prispieva k dobrému menu pôrodnice v Komárne,“ uviedla PhDr. Zlatica Halmová, MPH, námestníčka riaditeľa pre úsek ošetrovateľstva.

Ocenené sestry a pôrodné asistentky príjme pán Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky v utorok, 26. mája 2015, v Prezidentskom paláci. „Teší ma, že som bola medzi 31 ocenenými zdravotníkmi a mohla som prevziať toto prestížne ocenenie na republikovej úrovni. Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým mojim kolegom, vedeniu nemocnice, priateľom a hlavne rodine, ktorá ma vždy počas celých 28 rokov podporovala,“ dodala ocenená sestra Alžbeta Modrócka.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v Komárne v roku 2001 ako prvé oddelenie v nitrianskom kraji povolilo prítomnosť otecka pri pôrode. Dnes si môže budúca mamička okrem prítomnosti blízkej osoby pri pôrode vybrať z rady služieb, vďaka ktorým bude príchod jej potomka nielen krásny a bezbolestný.

-Mgr. Marta Csergeová-
-tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.-

Foto-2---ocenené-sestry-skupiny-AGEL-s-prezidentkou-SK-SaSP