Región 2013. 12. 10.

Sledujme osud Hvezdárne v Hurbanove – stmieva sa

Hurbanovská hvezdáreň bude začlenená pod Národné osvetové centrum (NOC) v Bratislave, ale nič sa nezmení na jej doterajšom pôsobení a činnosti, ani na jej ďalšom vedeckom fungovaní. Taká je predstava ministerstva kultúry podľa slov jeho hovorcu.

Začlenenie hvezdárne je súčasťou racionalizačných opatrení týkajúcich organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry.

Odmietavé a nesúhlasné stanoviská niektorých odborných organizácií aj zo zahraničia, ktoré sa zdvihli po tom, ako vláda schválila novelu zákona o múzeách a galériách, ktorou sa zároveň mení zákon o osvetovej činnosti, v tomto prípade nepomohli.

Tento návrh podľa predsedu Konkolyho spoločnosti vyvolal na Slovensku i v zahraničí množstvo otázok, nepochopenie a pobúrenie. Obávajú sa straty právnej subjektivity hvezdárne, ako aj toho, že sa tak ďalším generáciám zatvorí skoro 150-ročné „okno do vesmíru“. Mikuláš Thege Konkoly založil hvezdáreň v roku 1871.

Novelu zákona posunuli poslanci Národnej rady SR vo štvrtok (5.12.) do druhého čítania. Podľa návrhu by sa mala zrušiť pozícia generálneho riaditeľa hvezdárne, mzdovej a finančnej účtovníčky. V NOC by mala po novom sídliť aj redakcia časopisu Kozmos, ktorá je v prenajatých priestoroch.

Astronómovia majú zo zmien obavy.

(zdroj: teraz.sk, ilustračné foto)