Región 2021. 04. 08.

V rámci cezhraničného projektu prebehne modernizácia hvezdárne v Hurbanove

Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, projekt „Hviezdy nás spájajú – astronómia bez hraníc“.

Hlavným cieľom projektu je posilniť a zlepšovať dlhodobú spoluprácu medzi dvoma najdôležitejšími observatóriami v pohraničnej oblasti v Komárňansko-ostrihomskej župe a v Nitrianskom samosprávnom kraji, medzi hurbanovskou Slovenskou ústrednou hvezdárňou a Hvezdárňou a múzeom Károlya Posztóckyho v Tate, ktorá patrí k Združeniu TIT Komárňansko-ostrihomskej župy. Významnou časťou projektu je zlepšiť vedeckú vedomostnú základňu astronómie tak, aby sa táto zaujímavá vedecká disciplína stala atraktívnejšou pre najširšiu verejnosť.

V rámci projektu sa budú organizovať spoločné odborné programy (workshopy) so zameraním na vzdelávanie maďarských kolegov pre vykonávanie pozorovaní Slnka a meteorov. Následne sa budú vykonávať paralelne odborné astronomické pozorovania v obidvoch lokalitách. Bude publikovaná v trojjazyčnej verzii (SK-HU-EN) spoločná brožúra s informáciami o histórii a súčasnosti obidvoch observatórií. Okrem toho bude publikovaná aj v maďarskej verzii maľovanka pre deti s astronomickou tematikou. S cieľom priblížiť astronómiu širokej verejnosti sa uskutočnia propagačné akcie vrátane odborných konferencií a festivalov (konferencia o histórii astronómie, festival Astrofilm, slnečný seminár), vedomostných i výtvarných súťaží, exkurzií a ďalších podujatí. Na obohatenie zbierkových predmetov budú vzájomne vyrobené repliky historických prístrojov, originálne verzie ktorých sa nachádzajú v Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho v Hurbanove resp. v Múzeu Károlya Posztóckyho v Tate. Interaktívnosť obidvoch múzeí umocní doplnenie QR kódov do popisných štítkov vystavených exponátov, čo umožní prístup k detailnejším informáciám o vystavených predmetoch.

Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), štátneho rozpočtu SR i Maďarska a z vlastných zdrojov partnerov projektu. Celkový rozpočet projektu je 391 020,00 EUR, z toho príspevok z EFRD predstavuje 332 367,00 EUR. SÚH získala na projekt príspevok z EFRD vo výške 59 466,00 EUR a sumu 10 494,00 EUR dostane SÚH zo štátneho rozpočtu SR. Realizácia projektu začala 1. januára 2021 a bude trvať do 31. decembra 2022.

Zdroj: SÚH