Šport 2015. 09. 22.

Slovenskému boxu bude veliť Komárňan Peter Bodoki

Prezidentom Slovenskej boxerskej federácie sa stal Peter Bodoki, ktorého v tajnom hlasovaní zvolilo valné zhromaždenie. 

Po tom, ako v apríli tohto roku abdikoval prezident Marek Števček, hľadali predstavitelia slovenského boxu jeho náhradu. Podľa hlasovania členov valného zhromaždenia Slvoenskej boxerrskej federácie (SBF) ju našli v osobe Petra Bodokiho. Ten doteraz pôsobil ako predseda Kontrolnej komisie a medzinárodný rozhodca, úzko spolupracuje s komárňanským klubom. Prvé zasadnutie SBF je naplánované na september.

O zvolení P. Bodokiho rozhodla nadpolovičná väčšina hlasov. „Veľmi dobre poznám problémy celej federácie z môjho doterajšieho pôsobenia v Kontrolnej komisii a mám dostatok informácií. Viem ako federácia funguje a kde má najväčšie nedostatky,“ vyhlásil pre web federácie nový prezident.

Podľa vlastných slov plánuje byť prísnym, no zároveň spravodlivým prezidentom. „Okrem finančnej stabilizácie je nesmierne dôležitá aj vnútorná komunikácia. Ľudia musia spolu otvorene hovoriť a hľadať cesty pre spolupráce,“ približuje priority. Problémy vidí pritom nie len na úrovni federácie, ale aj v samotných kluboch, z ktorých niektoré sú v existenčných problémoch. „Federácia je taká kvalitná a silná, ako sú silné a kvalitné jej kluby. Problémov je veľa, no popasujem sa s nimi. Svoju novú funkciu beriem zodpovedne a je to nová výzva v mojom živote,“ uzatvoril nový prezident Peter Bodoki.