Mesto 2020. 04. 15.

Slovnaft daroval mestu tisíc litrov dezinfekcie

Nedávno aj veľkofirma ako Slovnaft sa rozhodla podporiť mestá a samosprávy v boji proti koronavírusu Covid19. Mesto Komárno tak získalo 100 litrov dezinfekcie, ktorá bude využitá na dezinfekciu verejných objektov.

V Komárne bude tento prostriedok použitý na dezinfekciu takých miest a zariadení, s ktorými viacerí ľudia prichádzajú do kontaktu – parkovacie automaty, bankomaty, lavičky a autobusové zastávky. Mesto je pripravené, v spolupráci so správcami bytov, dezinfikovať aj výťahy a vchody bytových domov.

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város