Mesto 2014. 10. 13.

SPŠ – deň otvorených dverí

Naša škola aj v tomto roku usporiada už tradičné Dni otvorených dverí, a to 23. až 25. októbra 2014. V rámci tohto podujatia srdečne očakávame žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, ctených rodičov a každého záujemcu.

Počas týchto dní našim návštevníkom poskytujeme informácie o jednotlivých študijných odboroch, o prijímacom konaní na školský rok 2015/2016 a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v našom vzdelávacom programe v minulých rokoch.

Záujemcov očakávame počas trvania akcie od  8:30 do 13:00 hod. Chceli by sme vyzdvihnúť, že aj počas posledného dňa, t.j. 25. októbra (v sobotu)  taktiež očakávame návštevníkov vo vyššie uvedenom čase!