Kultúra 2017. 09. 28.

Študenti Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne sa zúčastnili verejnej zbierky „BIELA PASTELKA“

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska podáva pomocnú ruku ľuďom so zrakovým postihnutím. Cieľom je navrátiť stratenú sebadôveru a pomôcť skvalitniť život tým, ktorí v dôsledku choroby alebo úrazu prišli o zrak.