Kultúra 2017. 09. 28.

Študenti Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne sa zúčastnili verejnej zbierky „BIELA PASTELKA“

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska podáva pomocnú ruku ľuďom so zrakovým postihnutím. Cieľom je navrátiť stratenú sebadôveru a pomôcť skvalitniť život tým, ktorí v dôsledku choroby alebo úrazu prišli o zrak.

Verejná zbierka na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím Biela pastelka sa uskutočnila dňa 22. septembra 2017 aj v uliciach Komárna. Nakoľko Gymnázium Hansa Selyeho sa každý rok zúčastňuje na verejných finančných zbierkach, aj tento rok medzi dobrovoľníkmi boli aj študenti Gymnázia Hansa Selyeho. Našim dobrovoľníkom podarilo vyzbierať 237,25 €. Študenti sa zapojili do tejto verejnej zbierky so spoluprácou Únie nevidiacich a slabozrakých v Komárne. Počas kampane sa rozdávali spinky, biele pastelky, ktoré sú symbolom sveta nevidiacich a informačné letáky.

Poďakovanie patrí Únii nevidiacich a slabozrakých v Komárne, ktorá umožnila našim študentom aspoň na chvíľu sa pozrieť do sveta nevidiacich a takýmto spôsobom im podať pomocnú ruku. Taktiež poďakovanie patrí vedeniu školy a všetkým pedagógom, ktorí uvoľnili z vyučovacích hodín potrebný počet študentov- dobrovoľníkov.

PaedDr. Annamária Komárová