Mix Dél-komárom 2023. 06. 19.

Súbor bicích nástrojov z Győru koncertuje v maďarskom Komárome

Predstavenie sa uskutoční budúci týždeň v nedeľu 25. júna v Kultúrnom dome Petőfi Sándor v Szőnyi, od 18.00 hod. Okrem latinskoamerickej, japonskej, africkej bubnovej hudby a Gergeles-Kecskés csángo, ako aj gréckej ľudovej hudby na koncerte zaznejú skladby W. Riefenedera, J. Haydna, Pushkareva a JN Živkoviča. Organizuje združenie Vivace.

Mesto Győr má dlhoročnú tradíciu výučby bicích nástrojov. Győrský súbor bicích nástrojov, ktorý sa už viac ako štyri desaťročia pýši mnohými maďarskými a medzinárodnými úspechmi, vychádza z tejto tradície. Hudobná spoločnosť sa za uplynulé obdobie niekoľkokrát zmenila, čo sa týka členov aj repertoáru, no nezmenilo sa ani nasadenie, s akým hodnoty a krásy bicej hudby sprostredkúvajú verejnosti. Aj dnes je hlavným cieľom, prečo súbor vznikol: predstaviť a milovať bicie nástroje všetkým bez rozdielu veku.

Győrský súbor bicích nástrojov založil v roku 1974 László Váray. Členmi kapely sú v súčasnosti: Balázs Papp, Ádám Fazekas, Bálint Józsa, Tamás Kecskés, Dániel Májer.

Zdroj: komarom.hu