Mesto 2016. 07. 25.

Super správa: Opäť sa môžeme kúpať v Mŕtvaku

V príjemnej vode Mŕtvaku sa bez obáv môžu kúpať aj účastníci festivalu LakeUp! už koncom budúceho týždňa!

Dobrá správa na leto: opäť je bezpečné kúpať sa v mŕtvom ramene Váhu. Na základe rozhodnutia hygienikov vymenia aj „Zákaz kúpania!” za „Kúpenie len na vlastnú zodpovednosť!”. Posledné výsledky testovania kvality vody Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne potvrdili, že voda je v súlade s predpísanými limitmi. Kontrolu kvalitu vody bude na Mŕtvaku aj v budúcnosti vykonávať Regionálny úrad verejného zdravotníctva, no aj vodohospodárska spoločnosť – aktuálne výsledky o čistote vody budú dostupné každé dva týždne.

Voda je čistá aj vďaka tomu, že od začiatku 21. storočia vykonalo mesto viac rozvojových aktivít, ktoré umožnili znovuzrodenie mŕtveho ramena Váhu. Najdôležitejšou bola výmena stavidiel, čím sa do jazera od Novej Osady nevteká Váh, ale voda z drenážneho systému Žitného ostrova.

Fotó: Delta
Foto: Delta

Cieľom vedenia mesta je, aby sa okolie mŕtveho ramena Váhu stalo rušnou a populárnou verejnou plážou. Už počas predošlého cyklu sa podarilo zopár pozitívnych krokov. Kompetentní vytvorili miesta na grilovanie, umiestnili sem lavičky a odpadkové koše, objavilo sa tu volejbalové ihrisko a bola vysadená tráva. Ukazuje sa, že Komárňania jazero radi využívajú. Popularite Mŕtvaku tiež pridáva, že v blízkosti Mŕtvaku vedie cyklotrasa.

Do budúcej jari vykonajú zamestnanci mesta na brehu menšie rekonštrukčné práce. Plánuje sa obnova brehu, vykázanie motorových vozidiel z niektorých častí, vysadenie trávnika či vytvorenie nových parkovacích miest. Azda najdôležitejší bod rozvoja bude vytvorenie piesočnej pláže a to od reštaurácie Apály, až po volejbalové ihrisko. Breh o dĺžke asi 500 metrov vyčistia od trstiny, následne v 10-metrovej šírke vodohospodári vyplnia túto časť pieskom. Ak všetko pôjde podľa plánov, tak už o rok si budeme môcť užívať piesočnú pláž. I keď my máme radi Mŕtvak aj v súčasnej forme.

ffff-e1463054103205
Foto: Delta

HDA, na základe informácií z Delty