Mesto 2012. 05. 16.

Svetový deň mlieka na ZŠ Rozmarínovej

Dňa 15.5.2012 sme si aj my v ZŠ  Rozmarínová 1 v Komárne pripomenuli Svetový deň mlieka. Mlieko a  mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy.

Mlieko obsahuje mnohé významné látky, hlavne bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny a minerálne látky. Mlieko a mliečne produkty sú najlepším prírodným zdrojom vápnika, ktorý má význam pre zdravý rast kostry a zubov.

Žiaci si vo vestibule školy mohli pozrieť na nástenke zaujímavé informácie o mlieku, mliečnych výrobkoch a o význame konzumácie mlieka. Mohli si pozrieť aj výrobný postup, ako sa mlieko dostane z farmy na náš stôl a ďalšie zaujímavosti.

Zapojili sa tiež do kvízu o mlieku. Prváci si na počesť tohto dňa priniesli mliečnu desiatu. Cez vyučovanie nakreslili pekné obrázky a každý dostal krásny diplom, ktorý si vyfarbil. Tento deň sa žiakom veľmi páčil a počas veľkej prestávky sa s chuťou pustili do svojej mliečnej desiaty. Všetci spoločne sme si zaželali dobrú chuť  ku konzumovaniu mliečnych výrobkov a pitia mlieka.

TEXT: Mgr. Darina Kučerová, ZŠ  Rozmarínová 1 Komárno

Vyjadrite svoj názor