Mesto 2016. 11. 25.

Transparentnosť: Komárno je 19. najhoršie mesto na Slovensku

UPDATE: Transparency International zjavne vo viacerých prípadoch pochybilo a na webe mesta nenašlo dokumenty, ktoré hodnotilo. Etický kódex nájdete tu. Zoznam verejných obstarávaní je tu. Uznesenia zo zastupiteľstva je tu.

Portál Transparentnosť miest, ktorý prevádzkuje nezisková organizácia Transparency International (TIS), zaradil Komárno medzi najhoršie obce z pohľadu transparentnosti. Zo sto meraných samospráv je Komárno až na 82. mieste, teda obsadilo 19. priečku – odzadu. Posunulo sa pritom o 7 priečok vpred oproti roku 2014, pričom hodnotenie TIS vzrástlo o 7%.

Od neziskovky získalo Komárno iba 42% a známku C-. Spomedzi jedenástich meraných atribútov získalo Komárno najmenej v oblasti dotácií a grantov. Celú nulu. Iba 5% sme dostali v kolonke Predaj a prenájom majetku. Na druhej strane má Komárno solídne percentá pri prístupe k informáciám, pričom TIS hodnotila pozitívne elektronickú úradnú tabuľu, meno hlavného kontrolóra, či mená a kontakty na poslancov mestského zastupiteľstva.

Transparency Internetional mestu vyčíta najmä to, že sa zasadnutí komisií a orgánov nemôžu zúčastňovať občania a ani nie sú zverejnené etické kódexy zamestnancov a predstaviteľov, výsledky verejných obstarávaní, alebo sú materiály rokovania mestského zastupiteľstva zverejňované príliš neskoro.