Mesto 2010. 12. 23.

Je známy termín, kedy nový primátor zloží prísahu!

Je známy termín prvého zasadnutia nového mestského zastupiteľstva v Komárne.

Posledný možný termín
Neúspešný kandidát na znovuzvolenie Tibor Bastrnák určil dátum a čas zasadnutia len pred pár dňami. Zákon mu na rozhodnutie stanovuje lehotu 30 dní od konania volieb. Ide teda o posledný možný termín, kedy sa toto zasadnutie môže konať. Aj keď presný dátum po voľbách neohlásil, zdôraznil, že do zákonom stanoveného termínu mestskú radu zvolá a kreslo odovzdá novému primátorovi.

Čo sa bude diať?
Zasadnutie , ktoré bude prístupné verejnosti by sa malo konať 27. Decembra (pondelok) o 13.00 v Dôstojníckom Pavilóne. Na tomto stretnutí zloží prísahu nový primátor, ako aj poslanci, nasledovať bude zostavenie členov mestskej rady. Medzi ďalšie úlohy tohto stretnutia patrí vybrať oddávajúcich, a nakoniec sa rozhodne aj o odmenách pre primátora, poprípade princípe odmeňovania.