Šport 2013. 12. 19.

Tím ZŠ Ul. pohraničná vo štvrťfinále FIRST LEGO League

25. novembra 2013 sa konalo regionálne kolo súťaže FIRST LEGO League v Bratislave. Tím Counter v zložení: S. Sýkora, A. Purkart, M. Šimko, P. Brančan, V. Molnár, J. Spál, A. Sebestyén, A. Répás, B. Grolmusová, V. Maťková, S. Čertíková, G. Lysičanová zo ZŠ Ul. pohraničná Komárno sa už po piaty krát zúčastnil postupového kola v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave.

Organizátorom turnaja bola Katedra aplikovanej informatiky Fakulty matematiky fyziky a informatiky UK Bratislava. Aj v tomto roku turnaj pozostával zo štyroch kôl: Robot-Design, Tímová práca, Robot-Game a Prezentácia výskumného projektu na tému „NATURE’S FURY – prírodné katastrofy“.

Po minuloročnom víťazstve a postupe na kvalifikačné kolo krajín V4 + Bulharsko bol tím Counter dobre motivovaný. Od septembra žiaci svedomito skúmali povodne od roku 1965 – 2013. Navštívili odborníkov vodohospodárskeho podniku v Komárne, ktorí im poskytli odborné informácie o protipovodňovej ochrane. Na vlastné oči mohli vidieť stavbu protipovodňových clôn v obci Komoča. Úlohy misií, ktoré vybrali naši konštruktéri pre svojho robota, im pomohli prebojovať sa až do semifinálového kola. Pri prezentácii výskumného projektu sme nedodržali stanovený limit 5 minút, čo nás stálo cenné body v celkovom hodnotení. Súťaže sa zúčastnilo 14 tímov, tím Counter sa celkovo umiestnil na siedmom mieste, no treba spomenúť, že sme súťažili s najlepšími bratislavskými gymnáziami.

Ďakujeme partnerom za finančnú podporu nášho tímu.

urlsamsung