Blog 2014. 04. 23.

Tri štvrtina mladých na Slovensku by radšej žil v inej krajine! Kto ostane doma?

V inej krajine chce žiť viac ako 70 percent mladých na Slovensku. Títo mladí ľudia tvoria viac ako štvrtinu celkového počtu obyvateľstva – uvádza strategický dokument, ktorý bol schválený na stredajšom zasadnutí slovenskej vlády.

Dokument pripravilo ministerstvo školstva a obsahuje strategický plán pre mládež na obdobie 2014-2020. Okrem iného uvádza: Mladí ľudia do 30 rokov veku tvoria 37 percent z celkového počtu obyvateľov Slovenska, a z nich viac ako 70 percent by radšej žil v inej krajine.

Autori vládneho dokumenty poukazujú na to, že táto situácia pozostáva z viacerých faktorov: 34 percent mladých na Slovensku je nezamestnaných, čo je jedna z najvyšších sadzieb v Európskej únii. Polovica z nich nemá prácu viac ako jeden rok. Z uvedených dôvodov neostáva im iná možnosť, len odísť za prácou do cudziny.

Nemožno zabudnúť ani na skutočnosť, že mladí, ktorí ostanú doma, príliš neskoro sa stanú finančne nezávislými od rodičov. U žien v priemere je to 30 rokov veku, u mužov skoro 35 rokov.

Strategický plán slovenskej vlády na nápravu tejto situácie definuje tri ciele. Predovšetkým treba rozšíriť pracovné príležitosti pre mladých ľudí, ďalej príslušníkov tejto vekovej skupiny viacej zainteresovať do rozhodovacích procesov o spoločenských otázkach a zvýšiť sociálnu podporu a spoločenskú solidaritu s mládežou.

(zdroj: mti.hu, ilustračné foto)