Mesto 2015. 03. 30.

Umývanie rúk je najjednoduchší spôsob, ako zabrániť vzniku infekcií

Svetový deň hygieny rúk bude síce až 5. mája, zdravotníci Všeobecnej nemocnice Komárno však už svoju kampaň začali. V piatok (27. 3.) sa už tradične pripojili k projektu WHO pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie „Umývaj si ruky – zachrániš život“, ktorý je zameraný na hygienu a dezinfekciu rúk. Prvú základnú školu v rámci tohtoročného projektu na Rozmarínovej ulici v Komárne navštívila odborníčka na hygienu rúk Zlatica Halmová. Na prednáške sa zúčastnilo 60 detí.

Ako povedala Z. Halmová, umývanie a dezinfekcia rúk patria medzi najjednoduchšie spôsoby, ako zabrániť vzniku a šíreniu infekcií. „Nakoľko sa hygienické návyky nadobúdajú už v ranom detstve, rozhodli sme sa tento rok urobiť osvetu u detí vo všetkých základných školách v Komárne. Začali sme skôr, aby sme stihli svoj tohtoročný cieľ naplniť a navštíviť všetkých žiakov prvého stupňa,“ uviedla Halmová s tým, že deti prichádzajú s baktériami do kontaktu veľmi ľahko a často. Zdravotníkov milo prekvapilo, že už aj najmenší vedeli, ako a kedy si majú umývať ruky. „Ukázali sme im správnu techniku umývania rúk, ktorú si aj prakticky precvičili,“ priblížila námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo Halmová.

Prezentácia o pravidlách dodržiavania hygieny rúk pozostávala z dvoch častí. V prvej sa venovali rozšíreniu teoretických vedomostí. Prednáška o problematike hygieny rúk zdôraznila aj miesta, na ktoré sa pri umývaní často zabúda, ako aj podrobné popisovanie jednotlivých postupov pri hygiene rúk a hlavne správne techniky ich umývania. „V druhej časti si každý žiačik prakticky precvičil techniku správneho umývania rúk a za pomoci UV lampy si skontroloval miesta, na ktoré roztok nebol nanesený, čo by v praxi znamenalo, že tieto miesta neboli umyté respektíve dezinfikované,“ vysvetlila.

Všeobecná nemocnica Komárno investovala do rozsiahleho moderného projektu zavedenia hygienicko-epidemiologického režimu, ktorý sa realizuje v nemocnici už niekoľko rokov. Jeho súčasťou je aj vybavenie oddelení kvalitnou dezinfekciou a účinným programom prevencie nozokomiálnych nákaz. „Verím, že všetky deti si odniesli okrem informácií o správnom umývaní rúk aj kus výbornej nálady, ktorá sprevádzala toto podujatie,“ konštatovala Halmová. Dodala, že poďakovanie patrí spoločnosti Bochemie za zapožičanie špeciálnej UV lampy.

Všeobecnú nemocnicu Komárno prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi spoločnosť AGEL SK.