Mesto 2018. 06. 25.

Univerzita J.Selyeho získala 50 tisíc eur na rekonštrukciu internátu

Verejné vysoké školy v týchto dňoch dostali finančné prostriedky na rekonštrukciu internátov. Ako pre TASR potvrdil odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ), obnovou v tomto roku prejdú ubytovacie zariadenia pre študentov v Bratislave, Košiciach, Prešove, Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Trenčíne, Ružomberku, Zvolene a v Komárne.

Celkovo bolo na účty verejných vysokých škôl poslaných 20 miliónov eur a začne sa tak najrozsiahlejšia rekonštrukcia ubytovacích kapacít v histórii krajiny. Podľa informácií z rezortu školstva najväčšia časť z vyčlenených financií ide na obnovu študentských domovov v Bratislave, a to 8.107.710 eur.

„Ďalších 30 miliónov eur budú môcť využiť univerzity na obnovu študentských domovov v rokoch 2019 a 2020,“ uviedol v máji premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Študentská rada vysokých škôl uviedla, že „bude sledovať splnenie sľubu 30 miliónov, ktoré majú byť poukázané na účty univerzít budúci rok a okrem toho budeme pracovať na ďalšom rozvoji internátov.“

Vysoké školy, ktoré dostali finančné prostriedky na rekonštrukciu internátov: 

 • Univerzita Komenského (Bratislava): 3.150.917 eur
 • Slovenská technická univerzita (Bratislava): 3.956.793 eur
 • Ekonomická univerzita (Bratislava): jeden milión eur
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (Košice): 1.038.000 eur
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva (Košice): 495.939 eur
 • Technická univerzita (Košice): tri milióny eur
 • Prešovská univerzita: 1.500.000 eur
 • Univerzita Konštantína Filozofa (Nitra): jeden milión eur
 • Žilinská univerzita: 1.041.351 eur
 • Technická univerzita (Zvolen): 1.805.000 eur
 • Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica): 540.000 eur
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra): 600.000 eur
 • Katolícka univerzita (Ružomberok): 506.000 eur
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (Trenčín): 237.000 eur
 • Univerzita J.Selyeho (Komárno): 50.000 eur
 • Akadémia umení (Banská Bystrica): 30.000 eur
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda (Trnava): 27.000 eur
 • Trnavská univerzita: 22.000 eur

(tasr)