Mesto 2020. 05. 05.

Prekročiť hranice môžu už aj študenti Univerzity J. Selyeho z Maďarska

Prechod študentov cez hranice musí byť patrične odôvodnený, sprevádzaný potvrdením zo školy a tiež negatívnym testom na Covid-19.

Uvoľňovacie opatrenia sú dostupné najmä pre študentov Univerzity J. Selyeho z Maďarska, ktorí sa chcú odubytovať zo Študentského domova Čajka v Komárne. Opatrenia povolia tiež aj vykonanie štátnej skúšky tradičným spôsobom, a to osobne, avšak za dodržania prísnych podmienok. Povinná karanténa tak nie je platná pri prechode cez hranice v prípade prijímacích skúšok, štátnych alebo iných skúšok, pri zápise do škôl alebo pri odubytovaní zo študentských domovov. Opatrenia sú platné okrem študentov aj pre sprievodnú osobu, avšak pri prechode cez hranice sa treba preukázať potvrdením o dôvode prechodu a tiež pri prechode na územie Slovenska sa treba preukázať negatívnym testom na Covid-19, nie starším ako 96 hodín.

Pre odubytovanie je možné kontaktovať Študentský domov Čajka na emailových adresách kollig@ujs.sk alebo gubienovai@ujs.sk. V prípade študijných povinností je potrebné sa obrátiť na jednotlivé študijné oddelenia fakúlt.

Zdroj: ujszo.sk