Šport 2012. 03. 20.

Úspechy najmladších Komárňanských zápasníkov v Hodoníne

Dňa 10. marca  2012 v Hodoníne usporiadal miestny zápasnícky klub Sokol Hodonín medzinárodný zápasnícky turnaj mládeže gréckorímskym štýlom „O HODONÍNSKY  POHÁR“.

Na tento zápasnícky turnaj  usporiadatelia pozvali aj najmladších zápasníkov zo Zápasníckeho klubu SPARTACUS Komárno. V Hodoníne Zápasnícky klub Spartacus Komárno pod vedením trénera  Kristiána CSÓKU  reprezentovali LENGYEL  Tamás, HULMAN  Nikolas a VÁRADY Karol. Na turnaji  sa zúčastnilo celkom 194 zápasníkov  reprezentujúcich 21 zápasníckych klubov, medzi ktorými sa nestratili ani mladí zápasníci zo Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno, ktorí v celkovom hodnotení účasti na turnaji dosiahli dobré výsledky.

Mladí zápasníci zo Spartacus Komárno sa nestratili v silnej medzinárodnej konkurencií mladých adeptov zápasenia a aj na juhu Českej republiky šírili dobré meno Komárňanského zápasenia, vzorne reprezentovali Komárňanskú školu gréckorímskeho zápasenia. V súťaži  jednotlivcov zápasníci ZK Spartacus  dosiahli nasledovné výsledky:
Prípravka „A“  ročníky 2001- 2002
35kg LENGYEL  Tamás – 2.  miesto, (9 zápasníkov)
40 kg VÁRADY Karol – 4. miesto, (10 zápasníkov)

Prípravka „B“ ročníky   1999 – 2000
37 kg HULMAN  Nikolas – 4. miesto, (10 zápasníkov)

Vyjadrite svoj názor