Región 2011. 02. 12.

V Iži sa buduje múzeum

Vďaka Maďarsko-Slovenskému programu spolupráce, ktorý je financovaný z fondov Európskej Únie, sa začal realizovať projekt výstavby múzea v obci Iža ktorá sa nachádza v Komárňanskom okrese.

Projekt s presným názvom ‚Po stopách Rimanov na Dunaji‘ je realizovaný v rozmedzí od novembra 2010 až do októbra 2012, pričom sa budova niekdajšej škôlky v Iži začne postupne prerábať na múzeum. Okrem iného, bude tiež múzeum v budúcnosti slúžiť aj ako informačné stredisko. Projekt zahŕňa takisto aj výstavbu pecí, v ktorých sa pôvodne piekol chlieb.

Partnerom projektu je maďarská obec Almásfüzitő. V rámci rovnakého projektu je v obci Almásfüzitő v pláne vystavať park, ktorý bude prezentovať kultúrne a historické dedičstvo a takisto bude vybudovaný aj rímsky vojenský tábor. Výstavba týchto objektov  je aktívne podporovaná obyvateľmi ako aj vedením obcí. Tento projekt umožní prehliadku tradičných ručných prác, krojov a taktiež poľnohospodárskych a rybárskych náradí. V neposlednom rade návštevníkom priblíži spôsob života obyvateľstva v minulosti.

V múzeu budú takisto vystavené exponáty objavené z rímskeho vojenského tábora Kelemantia, ktoré sú momentálne vystavené v rôznych múzeách po celom území Slovenska.

Iža sa snaží pomocou množstva projektov (medzi ktoré nepochybne patrí aj tento projekt) ako obec vyvíjať, skvalitňovať životnú úroveň, rozvíjať kultúrny život a motivovať mladšiu časť obyvateľstva, aby bola obec pre nich ideálnym miestom pre život.

ZDROJ: BUMM.sk

V Iži sa nachádzajú pozostatky rímskeho vojenského tábora
Bol to jeden z najrozsiahlejších stavebných komplexov Rimanov na sever od Dunaja. Význam tábora bol potvrdený bohatými archeologickými nálezmi. V súčasnosti sú voľne prístupné zvyšky kamenného opevnenia. Južný pevnostný múr je zvýraznený náznakovou rekonštrukciou. V severnej časti sa nachádzajú zahĺbené archeologické výkopy v priestore severnej brány a na oboch nárožiach, so zachovanými zvyškami múrov a s predbežnými náznakovými rekonštrukciami pôdorysov týchto častí opevnení.