Mesto 2020. 04. 20.

V Komárne zatiaľ nie je ani jeden obyvateľ nakazený koronavírusom

Testovanie na koronavírus Covid-19 prebieha už aj v nemocnici v Komárne. Otestovať sa je možné každý utorok a štvrtok.

V okrese sú evidované dva prípady, ktoré boli prevezené do karantény. Posledný týždeň bolo v nemocnici v Komárne testovaných 23 pacientov, avšak všetky výsledky boli negatívne. Pre tento účel je pre pacientov vyhradený bočný vchod.

Vyšetrenie nariaďuje lekár prvého kontaktu po konzultácii so zamestnancom oddelenia epidemiológie RÚVZ v Komárne. Zamestnanci zabezpečujú komplexný manažment pacientov, teda triedenie, objednávanie na presný termín vyšetrenia, informovanie o príprave na odber a podobne. 

Odbery, teda výter z nosa a z hrdla, sú realizované zdravotníckym pracovníkom za prítomnosti epidemiológa z áut pacientov. Mobilné stanice na testovanie zatiaľ nie sú zriadené.

Nemocnica by chcela zaviesť aj komerčné testovanie pacientov, to znamená, že na súkromné požiadanie pacienta, za poplatok.

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város, TV JOJ – Drahu Dobrovicsová