Región 2023. 11. 20.

V Komárome venovali učiteľom jeden celý deň

Dopoludnia oslávila Materská škola Napsugár v mestskej časti Koppánymonostor 50. výročie svojho vzniku a poobede vedenie mesta pozdravilo tri generácie učiteľov.

Škôlka otvorila svoje brány v roku 1973, vtedy ešte pod iným názvom, dnes sa volá Napsugár Óvoda .

Na slávnosti účastníkov pozdravil primátor mesta Attila Molnár, ktorý ocenil služby bývalých a súčasných zamestnancov materskej školy. Upozornil, že inštitucionálna sieť Komáromu je príkladná aj na európskej úrovni. Darčekom pri príležitosti výročia prekvapil primátor škôlku: vyzbieranú sumu na víkendovom benefičnom plese samospráva zdvojnásobí z vlastných zdrojov a venuje ju inštitúcii.

Riaditeľka materskej školy Mónika Koppáné Molnár zaspomínala na začiatočné obdobie ústavu, keď začínali len s jednou družinou a postupne sa rozširovali. S hrdosťou spomenul uznania a ocenenia z minulých rokov a zdôraznil, že deti sa tu môžu rozvíjať v domácom a známom prostredí.

Zástupca starostu okresu János Czita zaspomínal na vlastné zážitky z detstva a zdôraznil význam mestskej časti Koppánymonostor v živote Komáromu. O svoje spomienky sa potom podelila prvá vedúca inštitúcie Erzsébet Szamaránszky.

Oslavu ukončilo vystúpenie skupiny Butterfly a hostia si mohli pozrieť aj dve výstavy zložené z retro hračiek a fotografických a fyzických spomienok na posledných 50 rokov MŠ Napsugár.

Na slávnostnom podujatí, ktoré sa konalo v popoludňajších hodinách dňa, privítali na radnici začínajúcich, dôchodcov a absolventov učiteľov.

Po slávnostnom programe Základnej umeleckej školy Egressyho Béniho pozdravila účastníkov bývalá riaditeľka Strediska školstva a odborného vzdelávania Komárom-Esztergomskej župy Mariann Nagy a nasledovala prísaha 14 stážistov.

Zlatý diplom získalo 6 učiteliek.

Diamantyový diplom získalo 5 učiteliek.

Podujatie ukončilo recitačné vystúpenie Lászlóa Gála, nositeľa ceny Latinovits.

zdroj: sziakomarom.hu