Región 2015. 10. 28.

VEĽKÝ LÉL: Ochranári a vodohospodári ukončili revitalizačnú akciu na Dunaji

Panenská príroda pri Zlatnej na Ostrove má už aj vlastný most. 

Symbolickým krstom nového mosta na Veľkolélsky ostrov bola zavŕšená najväčšia revitalizačná akcia na slovenskom úseku Dunaja. Mohutné Veľkolélske rameno a rieka Dunaj obkolesujú malebný ostrov pri obci Zlatná na Ostrove v okrese Komárno. Práve pekné prostredie ostrova poslúžilo v roku 1986 aj pri nakrúcaní kultovej slovenskej rozprávky režiséra Miloslava Luthera Mahuliena, zlatá panna. Kvitnúce lúky s pasúcim sa dobytkom a koňmi sa na tomto území zachovali dodnes.

„Technickými úpravami v minulosti však bolo tečúce rameno oddelené od Dunaja a v jednom mieste úplne presypané prehrádzkou vedúcou na ostrov. Rameno sa začalo zanášať bahnom, vysychať, život v ňom začal miznúť a hrozil jeho zánik,“ priblížil Tomáš Kušík z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenie (BROZ). Dodal, že od roku 2013 sa na území začali práce na oživení ramena, postupne boli otvorené dva pôvodné ústia na výtoku a viac ako 100 metrov (m) široký vtok na začiatku ramena. Posledným krokom bola rekonštrukcia prehrádzky, kde bol vybudovaný trojpólový most s dĺžkou 45 m, ktorý umožňuje prietočnosť ramena, ale zároveň ponecháva možnosť voľného prístupu na ostrov suchou nohou pre návštevníkov.

Podľa jeho ďalších slov príroda reaguje na tieto zmeny veľmi rýchlo. Prepojením s Dunajom sa zlepšila kvalita vody v ramene a ryby z hlavného toku tu inštinktívne vyhľadávajú svoje tradičné neresiská na rozmnožovanie. Zaslúžili sa o to ochranári z BROZ a vodohospodári z Vodohospodárskej výstavby.

Revitalizačné práce boli financované z medzinárodného slovensko–maďarského projektu LIFE „Ochrana vtáctva Podunajska“ z prostriedkov Európskej komisie, Ministerstva životného prostredia SR a Vodohospodárskej výstavby, š.p. „Tento projekt je ukážkovým príkladom dobrej a konštruktívnej spolupráce odborníkov z oblasti vodného hospodárstva, ochrany prírody i vedeckej sféry. Sme hrdí na to, že sme tiež súčasťou tohto tímu. Do budúcna pripravujeme ďalšie podobné akcie popri Dunaji,“ povedal generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby, š.p., Ladislav Lazár. Pripomenul, že úspešnosť opatrení potvrdzujú nielen vedecké monitoringy, ale aj miestni obyvatelia a rybári, ktorí hovoria, že ostrov konečne zas vyzerá tak ako kedysi.

(tasr, foto: Dunatáj)