Región 2015. 10. 28.

VEĽKÝ LÉL: Ochranári a vodohospodári ukončili revitalizačnú akciu na Dunaji

Panenská príroda pri Zlatnej na Ostrove má už aj vlastný most.