Región Dél-komárom 2021. 12. 08.

Viacero hmotných a nehmotných cenností z Komáromu bolo zaradených do Depozitára maďarských hodnôt

Zbierka Hungaricum a Maďarská pokladnica sa rozšírili o nové prvky, oznámil včera minister pôdohospodárstva István Nagy. Uviedol, že k doterajším 79 prvkom pribudli podľa rozhodnutia výboru tri nové: paprika zo Szentes, maďarské ozdobné prvky na vlnenom podklade  a  tradičné drevené pomníky v Karpatskej kotline .

István Nagy zdôraznil, že Maďari uznávajú maďarské hodnoty a vynikajúce výkony Maďarov .

Zsolt V. Németh, ministerský splnomocnenec zodpovedný za dohľad nad výnimočnými národnými hodnotami, uviedol, že podľa rozhodnutia výboru boli do maďarskej štátnej pokladnice prevedené tri výnimočné národné hodnoty. Patrí medzi ne aj maďarské povozníctvo, ktorého kultúra je svetoznáma a pýši sa nielen národnou kultúrnou hodnotou, ale aj jedinečným systémom nástrojov a štýlových prvkov vo svete. Okrem historického významu hradu a fortifikačného systému v Komárome ide aj o architektonické dielo, ktoré je jediným zachovaným vynikajúcim fortifikačným prvkom v strednej Európe. Do pokladnice bola zaradená aj tradícia povozníkov, ktorá je stále živou tradíciou, povedal ministerský komisár.

zdroj: komarom.hu