Kultúra 2013. 12. 17.

Vianočná akadémia Základnej školy na Rozmarínovej ulici

Vianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného porozumenia. To, že Vianoce nie sú len o hmotných daroch, nám ukázali žiaci zo Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne, ktorí si pripravili pre svojich rodičov, starých rodičov a širokú verejnosť darčeky v podobe scénok, básničiek, vinšov, kolied či tancov. Toto milé podujatie sa konalo 11. 12. 2013 v Dome Matice slovenskej v Komárne.

Všetci prítomní mali možnosť na chvíľu sa zastaviť, zamyslieť sa nad pravým významom Vianoc a posolstve, ktoré v sebe tieto sviatky ukrývajú. Naším cieľom bolo oživiť význam Vianoc pomocou novodobého ponímania tradičných hodnôt, ktoré robia túto chvíľku tak sviatočnou.
Vedome či nevedome sa vraciame k tradičným hodnotám a uvedomujeme si, ako často hovoríme, čo všetko potrebujeme, čo nám ešte chýba a pritom zabúdame poďakovať za to, čo už máme. Veď najbohatší nie je ten, kto má najviac, ale ten, kto najmenej potrebuje. Prívetivosť, láskavosť a potešenie, ktoré sa ako prirodzené vlastnosti človeka na Vianoce prejavujú, vchádzajú do našich domovov v tomto sviatočnom čase akosi prirodzene, pretože pramenia z tej najčistejšej podoby úprimnosti ľudských citov. Uvedomujeme si vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť svojich najbližších, no hlavne cítime tú prevzácnu vôňu domova.
V dvojhodinovom pásme žiaci našej školy preukázali a využili svoje schopnosti, nemalé vedomosti a zručnosti. Divákov pobavili veselými scénkami, príjemným spevom, oku lahodiacimi pohybmi malých tanečníkov, koledami.
Každé vystúpenie bolo jedinečné a odmenené búrlivým potleskom. Jednotlivé body programu vytvárali kompaktný celok zameraný na odovzdávanie si naprieč generáciami posolstvo Vianoc, so želaním prežiť šťastné a pokojné Vianoce, v novom roku splnenie aj tých najtajnejších želaní, načerpanie sily a elánu pri zvládaní prekážok, veľa tolerancie a lásky pre ľudí blízkych nášmu srdcu, ale najmä schopnosť rozoznať tú pravú chvíľu či miesto, kde môžeme zanechať balíček dobra – slovami, či bez slov.

Mgr. Jana Krajanová
ZŠ Rozmarínová v Komárne