Mix 2018. 12. 17.

Vianočná akadémia Základnej školy na Rozmarínovej ulici

Dňa 12. 12. 2018 sa v Dome Matice slovenskej v Komárne konala Vianočná akadémia Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne.

Každoročný príchod Vianoc v sebe ukrýva mnoho otázok. Otázok, ktoré kladieme okoliu, ale v prvom rade sebe samým. V momente, kedy si chceme na ne odpovedať, prípadne očakávame odpovede od okolia, si uvedomíme, že ich zodpovedanie vlastne ani nie je podstatné. Prioritný je cieľ, s ktorým vstupujeme do rozhovorov s druhými, so sebou samým. Želáme si, bilancujeme, chválime, kritizujeme, vnímame. Chceme žiť podľa seba, bez závažia názorov tých druhých, ktorí sa nás snažia presvedčiť o správnosti našej budúcej voľby.

Tento rok bola Vianočná akadémia inšpirovaná motívmi diela Malý princ. Filozofické dielko, pôvodne venované deťom, sa stalo jedným z najznámejších diel francúzskej literatúry na svete. Možno ho vnímať na úrovni dieťaťa, pochopiť ako rozprávku alebo sa naň pozerať očami dospelého na filozofickej úrovni – ako dielo o hľadaní pravdy a poznania, zmyslu života človeka. Prostredníctvom scénok, piesní a tancov sme si mohli všetci prítomní uvedomiť, čo je v živote naozaj podstatné, rúcali sme bariéry medzi svetom dospelých a detí.

Divadelná inscenácia na motívy knihy Malý princ bola opäť režisérskym dielkom šikovnej pani učiteľky Tatiany Ocskaiovej, ktorá uchopila hlavnú myšlienku veľmi citlivo a s dôrazom na detaily.

Ideály tohto veľkolepého diela sú nadčasové. Človek musí žiť veľmi dlho, aby sa stal človekom. Ako to docieliť? Možno stačí málo. Jednoduchý návod nám ponúka hlavná postava, keď hovorí: „Tu je moje tajomstvo: Je veľmi jednoduché. Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné.“

Veríme, že tieto slová vniesli do atmosféry Vianoc ten kúzelný náboj porozumenia, lásky a vnútornej spokojnosti, nabili nás životnou silou nadobudnúť zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí.

Výťažok z dobrovoľných príspevkov na Vianočnej akadémii vo výške 77 Eur bude základným vkladom do celoročnej zbierky roku 2019, ktorú, podľa výšky vyzbieraných prostriedkov, použijeme na budovanie ďalších zón aktívneho odpočinku pre našich malých princov a princezné v interiéri a exteriéri školy.

(Mgr. Jana Krajanová, ZŠ Rozmarínová ul. 1 v Komárne)