Mesto 2011. 12. 27.

Vianočné popoludnie s angličtinou na Rozmarínke

Deň pred odchodom detí na vianočné prázdniny učitelia anglického jazyka na ZŠ Rozmarínovej v Komárne pripravili pre svojich žiačikov v ročníkoch 1. – 4. súťažné vianočné popoludnie s angličtinou.

Deti jednotlivých ročníkov medzi sebou súťažili v skupinkách v rôznych úlohách a všetci sa snažili čo najlepšie predviesť svoje znalosti. Pani učiteľka Mgr. Darina Benková celú súťaž viedla a moderovala za usilovnej asistencie pána učiteľa Mgr. Ivana Zernováca. Za svoju snahu bol každý odmenený malou sladkou drobnosťou a musíme povedať, že si ju každý naozaj aj zaslúžil.

V závere podujatia sme sa rozhodli rozlúčiť a zároveň privítať na pôde školy čaro Vianoc asi najznámejšou anglickou vianočnou pesničkou Jingle bells a s vinšovaním krásnych sviatkov sme si povedali posledné „Goodbye“ v tomto školskom roku.

TEXT: Ing. Katarína Nemčická, ZŠ Rozmarínová

Vyjadrite svoj názor