Mesto 2016. 05. 23.

Všeobecná nemocnica Komárno opäť vzdeláva zdravotnícky personál

Všeobecná nemocnica Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi spoločnosť AGEL SK, aktuálne pre svojich zdravotníckych zamestnancov pripravila novú sériu školení v oblasti kardio-pulmo-cerebrálnej resuscitácie (KPCR). Školenia začali prebiehať v týchto dňoch a potrvajú až do konca júna 2016, dvakrát do týždňa po menších skupinách, aby si mohol každý pracovník v praxi vyskúšať správny postup pri KPCR.

Táto vzdelávacia aktivita nadväzuje na školenia na tému „Hygiena rúk“, v rámci ktorej bolo preškolených 417 zamestnancov nemocnice a zameriava sa na skvalitňovanie a doplnenie vedomostí zdravotníckeho personálu v oblasti kardio-pulmo-cerebrálnej resuscitácie ako na teoretickej tak na praktickej úrovni.

Séria školení prebieha pod dohľadom a vedením primára Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny MUDr. Andreja Rosinského a vedúcej sestry oddelenia Mgr. Gabrielly Lestár. „Pravidelné preškoľovanie zdravotníckeho personálu pokladáme za nesmierne dôležité, najmä z dôvodu efektívneho zvyšovania kvality poskytovaných služieb a praktických vedomostí našich pracovníkov,“ uviedol MUDr. Rosinský.

Nemocnica plánuje s aktívnym vzdelávaním pracovníkov pokračovať aj v budúcnosti a zároveň pripravuje aj krátke školenia, ktoré budú dostupné pre širokú verejnosť počas podujatia s názvom „Deň otvorených dverí 2016“, ktorý sa bude konať 21.06.2016.

Mgr. Marta Csergeová
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.